RSS

NOVOROČNÍ POZDRAV DAVIDA MAXY

 

S rabínským studentem Davidem Maxou v uplynulém roce ŽLU velice úspěšně spolupracovala, děkujeme mu za vedení mnoha šabatových bohoslužeb a duchovní podporu oslav židovských svátků v ŽLU.

 

Milí přátelé,
významný učenec Ben Zoma si pokládal tři otázky: 1) Kdo je moudrý? 2) Kdo je silný? 3) Kdo je bohatý? Na první otázku odpovídal, že moudrý je ten, kdo se dokáže od každého něco naučit. Na druhou, že silný ten, kdo překoná vlastní sklony. A na třetí, že bohatý ten, kdo se těší ze svého dílu. Rabínská moudrost nás učí, že jednou z příčin neštěstí je, že stále chceme něco jiného nebo chceme být neustále někde jinde nebo toužíme být někým jiným. Proto Vám přeji, abyste měli všeho dostatek, abyste byli spokojeni s místem, na kterém se nacházíte, a abyste měli radost z toho, že jste to Vy. Přeji Vám mnoho zdraví, štěstí, lásky, pokoje a Božího požehnání. Ať je nadcházející rok 5775 dobrý k Vám a Vy ať jste dobří k němu. Méně spěchu a více lásky! Děkuji. Šana tova u-metuka.
Váš David

 

 

Dear friends,
The significant scholar Ben Zoma asked himself three questions: 1) Who is wise? He responds: "The person who can learn from everyone." 2) Who is strong? He responds: "The person who overcomes his/her inclination." 3) Who is rich? He responds: "The person who rejoices in his/her portion." Rabbinic wisdom teaches us that one of the reasons of unhappiness is to always want something else, or to want to be somewhere else, or to want to be someone else. Therefore I wish you to have enough, to be contended with the place you are, and to be happy about being you. I wish you very much love, happinnes, love, peace and God's blessings. May the following year 5775 is good to you and may you are good to the year. Less rush and more love! Thank you. Shana tova u'metuka.
Yours David

Novoroční pozdrav Davida Maxy
Novoroční pozdr...
Detail obrázku Stáhnout obrázek
 
 
Powered by Phoca Gallery
ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ