Tamuz, Ijar, Adar, Ševat, Kislev, Chešvan 5770, Archiv novinek

18. chešvan 5770
5. 11. 2009

Kabalat Šabat

Šalom chaverim,
Modlitbu povede David Šimon v doprovodu své novorozené dcery Jael.

Kol tuv (Vše dobré)!
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

17. chešvan 5770
3. 11. 2009

Rozloučení s paní PhDr. Dráskou

draska_m_01.jpg, 5,2kBVážení přátelé,
s hlubokým smutkem Vám oznamujeme, že v ranních hodinách uplynulého šabatu (23. elulu - 12. září) se po těžké nemoci odebrala do náruče Avrahamovy paní PhDr. Dráská. Vždy na ni budeme vzpomínat s láskou, úctou a vděčností. V posledních letech byla hlavní redaktorkou a editorkou samizdatových Židovských listů (vydávaných občanským sdružením Magen), ve kterých, tak jako v celém svém životě, obhajovala morální a kulturní hodnoty židovské tradice i současnosti. Pod jejím vedením se Židovské listy staly studnicí moudrosti, vzácných vzpomínek, pevných morálních postojů, ale i originálních písemných dokumentů, svědectví a informací o nedávných událostech na pražské židovské Obci, které by jinak mohly upadnout v zapomnění a časem být vykládány pouze v účelově zkreslené verzi „vítězů“.

draska_m_07.jpg, 9,1kBPaní Dr. Dráská úzce spolupracovala se Židovskou liberální unií v ČR (ŽLU), účastnila se jejích oslav židovských svátků a na svém invalidním vozíku dokonce i demonstrací proti neonacistům. Je pro nás velkou ctí a závazkem, že se rozhodla stát řádnou členkou ŽLU.

Rozloučení s paní Dr. Dráskou se konalo v pondělí 14. 9.2009  ve 14:00 hodin na Novém židovském hřbitově. Smuteční obřad vedl rabín Manis Barash a kantor ŽLU Viktor David Schwarcz. Paní Dr. Dráská bude navždy žít v našich srdcích. Pamatujme na ni ve svých modlitbách s požehnáním. Zichrono uvracha.

Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

Tamuz, Ijar, Adar, Ševat, Kislev, Chešvan 5770, Archiv novinek