Chešvan 5771, Archiv novinek

11. chešvan 5770
18. 10. 2010

Šabat a přednáška paní Rozenblit

Šalom,

chci Vás pozvat na páteční bohoslužbu k přivítání Šabatu dne 22. 10. 2010 v 18:00 v Židovské liberální unii (Dlouhá 37, Praha 1). Minule jsem krátce shrnul poslední sidru Lech lecha, kde mě zaujalo požehnání Hospodina pro Jišmaela. Tento týden je sidra Vajera (1M 18,1 - 22,24).

Mezi češtinou a němčinou: Židé v Čechách a na Moravě, 1848-1938

V pátek, 22. 10. 2010 v 19:00 se bude konat v Židovské liberální unii přednáška historičky z USA, Marshy Rozenblit. Jejím oborem je studium židovského obyvatelstva v rakousko-uherském impériu v období od poloviny 19. století do druhé světové války. O tomto tématu napsala dvě knihy a mnoho odborných článků. Přednáší na Marylandské univerzitě Moderní židovskou historii. V současné době studuje pro svou práci několik týdnů v Archivu Židovského muzea na Smíchově problematiku německy mluvícího židovského obyvatelstva na Moravě ve výše zmíněném období.

V přednášce se mimo jiné dozvíme i informace důležité pro vytváření rodokmenu, o Archivu Židovského muzea na Smíchově, jaké rodinné dokumenty tam můžeme najít, o nařízeních Josefa II. ohledně židovských jmen a příjmení, byla-li tato nařízení opravdu dodržována, o dalších reformách Josefa II. a kdy skutečně vešly v platnost, aj. Uvidíte některé staré rodinné dokumenty, které se zachovaly.

Přednáška proběhne asi během jedné hodiny s možnou následnou diskusí. Přednáška bude tlumočena do češtiny.

S pozdravem,
David Šimon

Chešvan 5771, Archiv novinek