Adar I, Ševat, Tevet, Kislev, Chešvan, Tišri 5768, Archiv novinek

25. chešvan 5768
5. 11. 2007

Kasační stížnost zamítnuta, ŽLU zablokuje ulice proti neonacistům

TISKOVÁ ZPRÁVA, pondělí 5. 11. 2007, 18:00 hodin

Dnes odpoledne jsme se dozvěděli, že kasační stížnost Magistrátu hl. m. Prahy proti zrušení zákazu pochodu byla zamítnuta Nejvyšším správním soudem (viz 1. a 2. příloha). Pochod neonacistů ulicemi pražské židovské čtvrti tuto sobotu 10. listopadu od 14:00 hodin by tedy mohl proběhnout. Jedinou právní zábranou jeho uskutečnění je další zákaz, který se opírá o poněkud vratký formální důvod a to, že ohlášená svolavatelská organizace Mladí národní demokraté, byla pod tímto názvem řádně zaregistrována až 14 dní po ohlášení pochodu a v době ohlášení své akce tedy vlastně ještě neexistovala (viz 3. příloha). Představme si však situaci, že by neonacistická skupina ohlásila svůj pochod až o 14 dní později, po svém řádném zaregistrování, pak by ji (podle všech dosavadních zkušeností) v její provokativní akci už žádné dostupné zákonné prostředky nedokázaly zabránit! Neonacisté, poučeni do budoucna dosavadním průběhem zákazů a následných soudních povolení, si mohou být jisti, že pokud se jim podaří pod vhodným formálním důvodem zaregistrovat nějakou novou akci, bude téměř nemožné ji později zakázat. Ptáme se, je-li toto únosná situace v demokratickém právním státě? Apelujeme na politiky, poslance, veřejné činitele a zákonodárce, aby se pokusili tento tíživý právní stav co nejdříve změnit!

Za dané situace považujeme ze nezbytné znovu zdůraznit, že prioritou Židovské liberální unie v ČR (ŽLU) zůstává zabránit provokativnímu pochodu neonacistů pražskou židovskou čtvrtí, a to nejen v ohlášeném termínu pochodu 10. 11., ale i kdykoliv jindy. ŽLU nezměnila své původní rozhodnutí čelit pochodu neonacistů blokádou ulic židovské čtvrti, které si proto zaregistrovala ke svým akcím už začátkem října až do konce tohoto roku. Mluvčí neonacistů prohlásili, že 10. 11. projdou židovskou čtvrtí za každou cenu.

Tuto sobotu 10. 11. 2007 od 13:30 hodin proto ŽLU obsadí spolu s dalšími podporujícími organizacemi křižovatku ulic Maiselovy, Pařížské a Břehové, kde má začít ohlášený pochod neonacistů. Místo setkání k obraně se ještě může změnit podle aktuální pozice neonacistů. Nebudeme na skupinu neonacistů útočit, jsme však odhodláni zabránit jim ve vstupu do ulic židovské čtvrti i za cenu fyzických střetů. Minulý týden jsme v prohlášení „Společně proti neonacismu“ zkoordinovali své akce s Židovskou obcí v Praze (ŽOP) a se sdružením Tolerance a občanská společnost (TOS). Vydali jsme souhlas s konáním jejich shromáždění v Maiselově ulici, zaregistrované pro akce ŽLU. ŽOP zde uspořádá od 14:00 hodin své náboženské shromáždění, které bude pod policejní ochranou. Akce TOS začne v 17:00 hodin. Kromě obranné blokace ulic židovské čtvrti, které se budou účastnit hlavně mladší, zdraví a silní lidé z našich řad, se ŽLU s více než dvaceti podporujícími organizacemi rozhodla uspořádat od 15:00 hodin na Staroměstském náměstí pietní Shromáždění k výročí Křišťálové noci, na kterém již nyní přislíbili účast spisovatel Arnošt Lustig, předseda senátu Přemysl Sobotka, primátor Pavel Bém, předseda Ekumenické rady církví ČR Pavel Černý a další osobnosti.

Představenstvo ŽLU v ČR,
Ing. František Fendrych, Ph.D., předseda
E-mail: info@zlu.cz

Přílohy:Zamítnutí NSS - 1. přílohapdf
Tisková informace NSS - 2. přílohadoc
Rozsudek s odůvodněním - 3. přílohadoc
Tato tisková zprávadoc

21. chešvan 5768
1. 11. 2007

Společně proti neonacismu, akce 10. 11. 2007

Vážení přátelé,
nepodléhejme iluzím, že situace kolem ohlášeného pochodu neonacistů, je vyřešena právními kroky a podanými zákazy. Jak se můžete dočíst (viz 1. příloha) této zprávy stále hrozí (zvláště v případě dalšího soudního zpochybňování zákazu, který vydal Magistrát hl.m. Prahy) reálné nebezpečí uskutečnění neonacistického pochodu pražskou židovskou čtvrtí. Neonacisté chtějí svůj pochod uskutečnit za každou cenu!

Prioritou Židovské liberální unie v České republice (ŽLU) je zabránit této hanebné provokaci, a to i v případě, že pochod bude soudně opět povolen a policisté nebudou mít právní důvod proti němu zasáhnout, pokud nedojde k ničení majetku či ohrožení zdraví občanů. Jsme rozhodnuti se proti pochodu důrazně postavit osobní blokádou ulic židovské čtvrti, třeba i za cenu fyzických střetů. Z naší strany však nejde o agresi, ale o obranu. Budeme pevně stát na místech, kudy chtějí neonacisté projít, nebudeme na ně předem útočit. Právě nebezpečí fyzického střetu a zranění osob by mohl být pádným důvodem pro úřední rozpuštění akce neonacistů na místě nebo pro radikální zásah policie. ŽLU proto zatím neruší žádnou ze dvou dříve vyhlášených akcí proti pochodu!

V sobotu 10. listopadu 2007 svolává ŽLU v ČR DVĚ AKCE:

 1. Blokádu židovské čtvrti proti pochodu neonacistů od 13:30 hodin na rohu Břehové a Maiselovy ulice, tj. v místě, kde neonacisté chtějí podle posledních zpráv vstoupit do židovské čtvrti. Místo srazu k obraně proti neonacistům se může změnit, budeme Vás průběžně informovat, neboť jen během uplynulých dní se neonacisté pokusili nahlásit a zaregistrovat 8 nových tras pro svůj pochod. Magistrát hl. m. Prahy jim všechny zakázal, ale očekává se jejich soudní odvolání, v němž byli neonacisté letos už dvakrát úspěšní a zákaz jejich pochodu byl Městským soudem v Praze zrušen!

  Aby měla ŽLU možnost se aktivně postavit proti neonacistům na mnoha místech, kde by se mohli pokusit vstoupit do židovské čtvrti a zároveň jim zabránila v registraci jiných míst pro pochod, ohlásila a zaregistrovala ŽLU pro své akce na Magistrátě hl. m. Prahy už 1. 10. 2007 ulice Pařížskou (včetně spojnice vedle parku za Staronovou synagogou) a dále ulice Červenou, Kaprovu a celé Staroměstské náměstí. Po druhém zákazu pochodu si ŽLU okamžitě dne 5. 10. zaregistrovala celou trasu pochodu neonacistů, ulice Břehovou, Maiselovu, U Starého hřbitova, Širokou, Žateckou, Platnéřskou a náměstí Franze Kafky.

  ŽLU souhlasila, aby se v těchto ulicích 10. 11. konaly další akce k výročí Křišťálové noci a proti neonacismu, konkrétně Náboženské shromáždění Židovské obce v Praze, Maiselova ulice u radnice a Staronové synagogy, od 14:00 hodin a Shromáždění organizované občanským sdružením Tolerance a občanská společnost, na rohu Břehové a Maiselovy ulice, od 17:00 hodin. Z důvodu informování veřejnosti o těchto akcích byla 31. 10. podepsána tisková zpráva "Společně proti neonacismu" (viz 2. příloha).

 2. Další akcí, kterou ohlásila Židovská liberální unie v České republice, je

 3. Pietní shromáždění k výročí Křišťálové noci od 15:00 hodin na Staroměstském náměstí. K té se k dnešnímu dni aktivně připojilo 14 organizací:

  Svaz politických vězňů a pozůstalých, Konfederace politických vězňů, Sdružení židovských odbojářů a vojáků, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Junák – svaz skautů a skautek v ČR, řídící výbor Ekumenické rady církví, Skryté děti, Český svaz bojovníků za svobodu, Liga proti antisemitismu, Centrum Franze Kafky, Česká společnost přátel Izraele, Operace Ester, Ebenezer, Magen.

  Mezi osobnosti, které již potvrdili svou účast na shromáždění patří

  předseda Senátu Přemysl Sobotka,
  pražský primátor Pavel Bém,
  spisovatel Arnošt Lustig,
  předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý.

  Tiskovou informaci o tomto shromáždění najdete ve 3. příloze.

Děkujeme Vám za podporu a věříme, že přijdete včas na správné místo!
Představenstvo Židovské liberální unie v České republice

Přílohy:

Extremisté chtějí náhradní trasu - 1. přílohadoc
Společně proti neonacismu - 2. přílohadoc
Pietní shromáždění na Staroměstském náměstí - 3. přílohadoc

18. chešvan 5768
29. 10. 2007

Izrael a konflikt na Blízkém východě

Všichni jste srdečně zváni na pokračování kurzu Různé chutě judaismu, který pořádá The World Union for Progressive Judaism ve spolupráci s Bejt Simcha. Následující tři přednášky Ireny Kalhousové, absolventky Hebrejské univerzity se budou konat k tématu:

IZRAEL A KONFLIKT NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

31. října: Hlavní aktéři, kořeny konfliktu, židovská diplomacie
7. listopadu: Arabsko-izraelské války, vznik palestinské otázky
14. listopadu: Izraelská domácí politika, politická situace v arabském světě, budoucnost blízkovýchodního regionu

Přednášky se konají ve středu od 18:30 na Židovské obci (sál ve 3. patře), Maiselova 18, Praha 1
Vstup: 30 Kč na celou sérii přednášek, 15 Kč jednotlivá přednáška (anebo zápisné 100 Kč na celý školní rok).

Se srdečným pozdravem,
K. Weberová

17. chešvan 5768
29. 10. 2007

“Jsem na straně svých židovských bratří”

Na stránkách Křesťan Dnes naleznete vyjádření kardinála Miloslava Vlka “Jsem na straně svých židovských bratří” z neděle 28. 10. 2007 k hrozbě plánovaného pochodu českých neonacistů pražskou židovskou čtvrtí.

Jsme mu velice vděčni za podporu a za ochotu účastnit se akcí proti pochodu!
Představenstvo ŽLU v ČR

Shromáždění neonacistů je znovu zakázané

Magistrát hl. m. Prahy dne 26. 10. znovu zakročil proti uskutečnění pochodu neonacistů židovskou čtvrtí Prahy 10. 11. 2007, v den výročí tzv. "křišťálové noci". Věříme, že níže uvedené právní kroky budou účinné a povedou k definitivnímu zákazu ohlášené neonacistické provokace:

 1. Magistrát: oznámení o shromáždění na 10. listopadu je neplatné
 2. Praha podala kasační stížnost

Děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy za tyto důrazné právní akce.

ŽLU však zůstává v pohotovosti, aby v případě dalšího soudního zpochybňování právních kroků Magistrátu hl. m. Prahy a nebezpečí uskutečnění neonacistického pochodu, se dokázala (spolu se všemi přáteli a podporujícími organizacemi) proti pochodu důrazně postavit osobní blokádou ulic židovské čtvrti.

ŽLU proto neruší žádnou z dříve vyhlášených akcí proti pochodu!
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

13. chešvan 5768
24. 10. 2007

Dvě akce ŽLU 10. 11.

Vážení přátelé, dovolujeme si Vám poslat nové upřesňující informace ke DVĚMA AKCÍM, které organizuje Židovská liberální unie v ČR v sobotu dne 29. chešvanu (10. listopadu 2007):

Nejprve se sejdeme ve 13:30 hodin, a to tam, kde ŽLU už dne 29. chešvanu (1. 10.) původně ohlásila a zaregistrovala svou protestní akci, na začátku Pařížské ulice u parku ve spojnici na ulici Maiselovu. Vyzýváme všechny přátele, české i zahraniční antifašisty (z důvodu reálně nebezpečné situace samozřejmě především mladší, zdravé, tělesně zdatné sportovce a vojáky), abychom dokázali neonacistům neprostupně zablokovat vstup do židovské čtvrti.

Soudní povolení pochodu neonacistů místy, kde žili naši blízcí, kteří zahynuli v nacistických koncentrácích, se hluboce týká našeho svědomí a lidské cti. Neonacisté neprojdou!

Po dohodě s dalšími židovskými a křesťanskými organizacemi:
Sdružením židovských odbojářů a vojáků, Ligou proti antisemitismu, Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém, Operací Ester, Ebenezer a Českou společností přátel Izraele se Židovská liberální unie v ČR rozhodla, že od 15:00 hodin uspořádá na Staroměstském náměstí Pietní shromáždění k výročí Křišťálové noci. ŽLU, která se intenzívně angažuje na zabránění plánovaného pochodu českých neonacistů kolem pražských synagog, o němž nyní bohatě informují i domácí média, by ráda v široké koalici s dalšími nevládními organizacemi iniciovala také důstojnou připomínku tohoto tragického výročí.

Za tímto účelem ŽLU i tuto akci již dne 29. chešvanu (1. 10.) zaregistrovala na pražském magistrátu. Domníváme se, že je třeba, aby ve veřejném prostoru zazněl i hlas slušných lidí, a bylo zřejmé, že naše společnost navazuje na odkaz masarykovského Československa. Aktivity českých neonacistů poškozují jméno naší země v zahraničí, a i s ohledem na historické souvislosti si myslíme, že je třeba dát prostor pro obhajobu demokratických hodnot naší společnosti. Chtěli bychom, aby na Staroměstském náměstí proběhlo důstojné setkání, na kterém by zazněly hlasy pamětníků, kteří přežili holocaust, představitelů nevládních organizací a osobností našeho veřejného života.

Budeme velmi rádi, jestliže i tuto naši myšlenku podpoříte. Pozvánku se žádostí o spolupráci na přípravě uvedeného pietního shromáždění naleznete ZDEdoc_ico.gif, 0 kB.

Děkujeme Vám za pochopení, pomoc i občanskou statečnost.
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

12. chešvan 5768
24. 10. 2007

Obce k pochodu

Vážení přátelé,
ze židovských obcí v Brně, Ostravě, Děčíně a Liberci, od zástupkyně Židovské liberální unie v Radě Federace ŽO Jiřiny Novákové a z e-mailových zpráv od Vás jsem se dozvěděl, že mnoho z Vás je rozhodnuto 10. listopadu odjet do Prahy a osobně podpořit shromáždění, kterým chceme nejen uctít oběti Křišťálové noci a holocaustu, ale i rozhodně vystoupit proti ohlášenému pochodu neonacistů a zablokovat jim vstup do Maiselovy ulice. K této akci se sejdeme ve 13:30 ve spojnici Pařížské a Maiselovy ulice. Byl jsem informován, že obce v Brně a Ostravě dokonce vypravují do Prahy autobusy!

Chci Vám srdečně poděkovat za Vaši podporu, pochopení a odvahu. Věřím, že se nám společně podaří zabránit pochodu neonacistů židovskou čtvrtí Prahy. Kdybyste měli jakékoliv dotazy k organizaci akce, neváhejte mi napsat e-mail.

S úctou a pozdravem
František Fendrych, předseda ŽLU
E-mail: fendrych@fzu.cz

Rozsudek Městského soudu

Pro Vaši přesnou informovanost zveřejňujeme Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahydoc_ico.gif, 0 kB o zákazu pochodu neonacistů a také Rozsudek Městského soudu v Praze o zrušení zákazu tohoto pochodu. Děkujeme právníkům z Vašich řad za případné rady, jak pokračovat v soudním sporu, neboť ŽLU a Magistrát hl. m. Prahy mají v této kauze stejné zájmy a postupují společně.

Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

Neonacionalisté chtějí 28. října zakládat Národní gardu

britlist.gif, 4 kBKOŠ| Dvacátý osmý říjen. Státní svátek. Devadesáté výročí vzniku samostatného, liberálního svobodného Československa. Masarykova Československa. A právě v tento den chce Národní strana Petry Edelmannové a předúnorového národního socialisty Jana Skácela na shromáždění "pod ocasem" na Václavském náměstí zakládat po vzoru maďarské ultrapravice Národní gardu - stranický dobrovolnický polovojenský sbor. V den výročí státnosti Národní garda poprvé vystoupí na veřejnosti, složí slib a převezme slavnostní praporec. Informují o tom partajní internetové stránky neonacionalistů. Prý brání české národní zájmy. Masaryk aby se v hrobě obracel....

Původní článek
Neonacismus a extremistická hnutí v současné Evropě (téma BL)

10. chešvan 5768
22. 10. 2007

Soud zrušil zákaz pochodu neonacistů

Podle nejčerstvější zprávy z Magistrátu hl. m. Prahy se naplnily naše obavy, vyjádřené v minulých informacích, že papírové protesty, petice a úřední jednání v současném českém právním prostředí nemusí být dostatečné k zákazu neonacistických provokací:

Městský soud v Praze už v pátek 19. 10. 2007, aniž by k jednání přizval zástupce Magistrátu hl. m. Prahy, ŽLU, ŽOP, FŽO či jiných zainteresovaných organizací (!), rozhodl o zákazu pochodu neonacistů, který dne 4. 10. vydal Magistrát hl. m. Prahy, a na základě žaloby svolavatele pochodu neonacistů Erika Sedláčka

!!! ZRUŠIL ZÁKAZ POCHODU NEONACISTŮ !!!

Pochod neonacistů židovskou čtvrtí Prahy se tak může uskutečnit, jak byl původně ohlášen a registrován, a to v sobotu 10. listopadu 2007 v době od 14:00 do 22:00 hodin a má vést ulicemi Břehová, Maiselova, U Starého hřbitova, zpět do Břehové, Maiselovou do Široké, Žatecké, Platnéřské s cílem na náměstí Franze Kafky.

ŽLU se proto vrací k původnímu plánu aktivní občanské obrany a svolává Shromáždění k výročí Křišťálové noci na sobotu 10. 11. 2007 od 13:30 hodin, a to tam, kde ho ŽLU už dne 1. 10. původně ohlásila a zaregistrovala, na začátku Pařížské ulice u parku ve spojnici na Maiselovu ulici.

Věříme, že se k nám přidají i další čeští i zahraniční antifašisté, abychom dokázali neonacistům neprostupně zablokovat vstup do židovské čtvrti. Vyzýváme všechny přátele (samozřejmě především mladší, zdravé, sportovce a vojáky), aby nás přišli osobně podpořit v aktivní obraně proti neonacistům.

Jde o událost, která se hluboce týká našeho svědomí, úcty k obětem holocaustu a naší židovské i občanské cti. Neonacisté neprojdou!

Prosíme Vás, rozšiřujte tuto mobilizační výzvu všem dalším přátelům a odvážným lidem dobré vůle, kteří by se k naší protiakci dokázali připojit.

Děkujeme Vám za podporu, pochopení a občanskou statečnost. Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

(aktualizace:)
10. chešvan 5768
22. 10. 2007

Neonacisté chtějí zvrátit zákaz

Vážení přátelé, po ukončení Šabatu Vám oznamujeme závažnou zprávu o nové události v souvislosti s ohlášeným, i když v současné době Magistrátem hl. m. Prahy zakázaným pochodem neonacistů židovskou čtvrtí Prahy. Neonacisté podali v pátek 7. chešvanu (19. 10. 2007) žalobu k Městskému soudu v Praze, kterou chtějí zvrátit zákaz svého pochodu v sobotu 29. chešvanu (10. 11.) ŽLU ve své dřívější informaci ze dne 29. tišri (11. 10.) takový vývoj předpokládala a je připravena hájit své postoje založené na židovské i občanské cti a úctě k obětem holocaustu i před soudem. Představitelé ŽLU se určitě zúčastní soudního stání, které by se mělo konat během následujících 2-3 dní. Nedělejme si iluze, že proti nám stojí jen zfanatizovaná skupina primitivních výrostků. Zástupce neonacistů, svolavatel pochodu a nynější žalobce Erik Sedláček je nám znám jako úspěšný, bohatý podnikatel, ve věku pod 40 let, chladný a inteligentní, s kontakty na podobné zahraniční organizace, který si nepochybně dokáže zajistit kvalitní právníky k prosazování svých zájmů u soudu. Neonacisté tento rok už jednou svůj soudní spor s magistrátem vyhráli. Pokud se jim to podaří i nyní, mohou získat zpět původní povolení k pochodu dne 29. chešvanu a jimi zaregistrovaná Maiselova ulice jim může být otevřena.

Kdyby neonacisté v soudním sporu na základě své žaloby opět prosadili povolení svého pochodu židovskou čtvrtí, vrátí se ŽLU k původnímu plánu a je rozhodnuta uspořádat Shromáždění k výročí Křišťálové noci v sobotu 29. chešvanu (10. 11. 2007) od 13:30 hodin, a to tam, kde ho původně ohlásila a zaregistrovala, na začátku Pařížské ulice u parku ve spojnici na Maiselovu ulici. Pokud se ukáže, že právní řád České republiky dosud nedokáže zabránit tomu, aby neonacisté pochodovali ulicemi českých měst a mohou získat dokonce i povolení k provokativní akci přímo v pražské židovské čtvrti, zbývá už jen nekompromisní protiakce osobního občanského odporu. Věříme, že se k nám přidají i další čeští i zahraniční antifašisté, abychom dokázali neonacistům neprostupně zablokovat vstup do židovské čtvrti. Vyzýváme proto všechny přátele, samožřejmě především mladší, zdravé, sportovce a vojáky, aby byli připraveni k aktivnímu odporu proti provokaci neonacistů, pokud se jim podaří prosadit svůj pochod u soudního řízení, které proběhne v nejbližších dnech a o jehož výsledku Vás budeme neprodleně informovat.

Žádáme Vás, abyste tuto výzvu brali s plnou vážností a zodpovědností a považovali ji v jistém smyslu za mobilizaci. Jde přece o záležitost, která se hluboce týká našeho svědomí a židovské i občanské cti. Neonacisté neprojdou!
Prosíme Vás, rozšiřujte tuto výzvu k připravenosti všem dalším přátelům a odvážným lidem dobré vůle, kteří by se k naší případné akci dokázali připojit.

Děkujeme Vám za pochopení, podporu a odvahu.
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

K tomu LPA:Vážení přátelé,
Situace, v níž se nyní nacházíme, může mít nemalý dopad do budoucnosti, neboť se může stát precedentem. Není to jistě naposled, kdy se střetáváme se sofistikovanou podobou antisemitismu, která se umí zaštítit dokonce i právním systémem. To je samozřejmě velmi obtížná situace, neboť před nás opakovaně klade otázky, jak se zachovat při případném střetu práva a svědomí. To, co zvolím já osobně, nemusí být nutně názorem celé Ligy proti antisemitismu, nicméně prosím sympatizanty LPA, aby odpor proti neonacistickému pochodu vyjádřili podle svého svědomí, ale aktivně. Každý ať postupuje tak, jak umí, jak se cítí a s čím beze zbytku souhlasí. Ale nezůstávejme lhostejní.
Já osobně a pouze sama za sebe v případě, že právo nebude schopno neonacistické provokaci zabránit, volím cestu občanské neposlušnosti.

Věra Tydlitátová, mluvčí LPAdoc_ico.gif, 0 kB

K tomu ŽLU:Vážení přátelé,
děkujeme LPA za podporu výzvy ŽLU k připravenosti na aktivní odpor v situaci, kdy se neonacisté snaží zvrátit soudní žalobou zákaz svého pochodu židovskou čtvrtí Prahy dne 10. 11.

Jménem představenstva ŽLU v ČR
František Fendrych, předseda

9. chešvan 5768
21. 10. 2007

KURS základů JUDAISMU

bude zahájen v pátek 21. chešvanu (2. listopadu 2007), a bude pokračovat každý další pátek, a to vždy od 17:00 hodin v modlitebně ŽLU, Dlouhá 37, Praha 1. Hodinová lekce se bude konat vždy před večerní šabatovou bohoslužbou. Začáteční série přednášek a diskusí bude na téma "Smysl a struktura reformní židovské bohoslužby". Pro členy ŽLU bude kurs zdarma. Počítáme s účastí všech zájemců o kurs, kteří se přihlásili již dříve.

Případné další zájemce prosíme, aby se ohlásili e-mailem na adresu: renny_cz(zavináč)centrum.cz

Pozvánka na koncert

Milí přátelé,
dovoluji si vás pozvat na svůj sólový koncert, a to v úterý 23. 10. 2007 v sále hotelu „Olšanka“ – Praha 3 v 19:30 hodin. Na programu kromě jiných autorů je i koncert B dur pro harfu a orchestr G. F. Händla. Koncert se koná v rámci Nekonvenčního žižkovského festivalu Jiřího Hoška.
Cena lístku 50 – 80 Kč.

Těším se na Vás
Pavla Vondráčková Jahodová (harfa)

Izrael očima kamery a fotoaparátu

Vážení přátelé, výstava "Izrael očima kamery a fotoaparátu" pro svoji zajímavost pokračuje v čajovně U BOŽÍHO MLÝNA, Lublaňská 50, Praha 2, do 4. listopadu 2007. Jste srdečně vítáni v této kavárně, čajovně a galerii!

Oliver Morgenstern, režisér a dokumentarista
Podrobnostidoc_ico.gif, 0 kB

Kdo z Vás tuto výstavu ještě neviděl, přijďte se podívat.
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

6. chešvan 5768
17. 10. 2007

Kolokvium o soudobém antisemitismu

Vážení kolegové a přátelé,
letošní Kolokvium se bude konat 8. listopadu 2007 v Centru blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni v Sedláčkově ul. 15 v místnosti 319. Je to v centru Plzně blízko Náměstí Republiky. Jste srdečně zváni.

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.
vedoucí KBS FF ZČU v Plzni
Programdoc_ico.gif, 0 kB

Izraelská kultura v měsíci říjnu

REŽISÉR ALAFI PŘEDSTAVÍ SVŮJ FILM NA FESTIVALU MOFFOM

naf01.gif, 66 kBHudební dokumenty a filmy, koncerty, projekce němých filmů s živým hudebním doprovodem, videoklipy, diskuse se zahraničními režiséry a bohatý doprovodný program – to vše je mezinárodní festival hudebních filmů Music on Film - Film on Music (MOFFOM), který proběhne od 18. do 22. října v pražských kinech Lucerna, Světozor a Evald. Za osobní účasti režiséra Moše Alafiho se na festivalu představí také izraelský snímek NAF – Dítě ulice (Naf–Yeled Rehov/Naf-A Street Kid).

Naf je charismatická vůdčí osobnost mezi spolužáky, začínající raper. Žije na ulici poté, co jej hluboce nábožensky založení rodiče ve čtrnácti vyhodili z domu. Celý jeho život je bojem o důstojnost a uznání ze strany rodičů a vrstevníků, poznamenaný konflikty s městskou samosprávou a s člověkem,naf02.gif, 36 kB který jej potupí prostřednictvím lhostejného soudního systému. Když Nafovi nevyjde kariéra v rapu a soudní pře je odročena na neurčito, propadá zoufalství a slepé zuřivosti. Film po několik let sleduje jeho tragický pád, počínaje hudebními aspiracemi a konče nástupem k výkonu trestu.

18. 10. - Evald, 15h,
19. 10. - Světozor malý sál, 20h.

V souvislosti s uvedením filmu a účastí režiséra bude na festivalu představen také český humanitární a preventivní program pro „děti ulice“ Projekt Šance. Moše Alafi a zástupce Velvyslanectví Státu Izrael poté navštíví i Streetcentrum Projektu Šance a Dům Šance.

www.moffom.org, www.ruthfilms.com, www.sance.info

SLAVNÝ JAZZMAN COHEN ZAHRAJE NA FESTIVALU V HRADCI KRÁLOVÉ

cohen.gif, 38 kBAvishai Cohen, fenomenální izraelský kontrabasista žijicí v USA, vystoupí na Mezinárodním jazzovém festivalu Jazz Goes to Town v Hradci Králové. Se svým triem zahraje v rámci III. hlavního festivalového večera v sobotu 20. října od 19 hodin v Kongresovém centru Aldis. Spolu s nimi zde vystoupí čeští Bossa Nova Sensation a Bohemia Big Band s Karlem Růžičkou a Cristianem Soleanu (RO), Nicolas Simion Group (RO/D/USA/P) a Archie Shepp Quartet (USA).

www.jazzgoestotown.com, www.avishaimusic.com

KOLEKCE DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ NA FESTIVALU V JIHLAVĚ

pruhledna_krajina.gif, 15 kBMezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, který se koná od 23. do 28. října, reaguje na vysokou úroveň současných izraelských snímků uvedením speciálního festivalového programu Průhledná krajina Izrael. Diváci budou mít možnost shlédnout následující dokumenty z let 2006 - 7: Deníky Alfa, rež. Yaniv Berman (26. 10.), Popis paměti, rež. Dan Geva (27. 10.), Špion a šampaňské, rež. Nadav Shirman (27. 10.), Devítihvězdičkový hotel, rež. Ido Haar (27. 10.), Fragmety 1990 - 2006, rež. Gérard Allon (28. 10.), Suvenýry, rež. Halil Efrat (28. 10.).

Za zmínku stojí mimo jiné uvedení snímku Popis paměti společně s koprodukčním (Fr./Izr.) snímkem Chrise Markera Popis jednoho zápasu z roku 1960 (27. 10.). Snímek izraelského režiséra D. Gevy z roku 2006 konfrontuje téměř po padesáti letech Markerův impresivní obraz situace novodobého izraelského státu se současným děním.

www.dokument-festival.cz, www.jmtfilms.com

TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ V DUNCAN CENTRE

heroes.gif, 50 kBV rámci svého celosvětového turné vystoupí v divadle pražského Duncan Centre tanečníci Jossi Berg a Oded Graf se svojí choreografií Heroes. Toto dílo z roku 2006 získalo první cenu v soutěži International Choreography Contest Burgos New York a v Izraeli bylo kritiky vybráno jako jedno z pěti nejlepších tanečních počinů tohoto roku. Představení 23. a 24. října začínají ve 20h.

www.duncanct.cz, www.myspace.com/yossiberg

A CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU?

Film Bublina režiséra Eytana Foxe na pražském festivalu Mezipatra, hvězda izraelské world music Jasmine Levy na koncertech v Praze a v Ostravě, skladatel a dirigent Benjamin Jusupov na festivalu Hudební fórum Hradec Králové, básnířka Sabina Messeg na pražských Dnech poezie anebo klavírista Šai Maestro na Mezinárodním festivalu jazzového piana v Praze...

Zdroj: Velvyslanectví Státu Izrael

(aktualizace:)
4. chešvanu 5768
16. 10. 2007

Pozvání na náboženské shromáždění 10. listopadu 2007

staronova.jpg, 11 kBDěkujeme všem příznivcům, partnerům, spolkům i občanům, kteří od samého počátku pochopili skutečný význam a cíl ohlášeného neonacistického průvodu pražským Židovským Městem. Děkujeme i Magistrátu hlavního města Prahy, že zvážil naše argumenty a zakázal plánovanou demonstraci neonacistů, provokativně ohlášenou na výroční den říšského pogromu (tzv. „křišťálová noc“) z roku 1938.

Letošní 10. listopad připadá na šabat, sedmý den týdne vyhrazený dle židovské tradice modlitbě a odpočinku k připomínce Božího stvořitelského díla. V tento den chceme letos při společném zamyšlení a modlitbě s pietou vzpomenout i obětí říšského pogromu, kterým v nacistickém Německu začalo organizované vražedné násilí vůči židovské komunitě. Na náboženském shromáždění, které se uskuteční v prostoru před Staronovou synagogou a Židovskou radnicí v  Maiselově ulici v Praze l ve 12 hodin, proto rádi přivítáme všechny lidi dobré vůle, odpůrce zvůle a nenávisti. Chceme klidně a s respektem ke dni odpočinku dát najevo, že v okolí synagog není na místě šířit zášť.

Tak jako při jiných náboženských událostech budeme zajišťovat bezpečnost účastníků, což pro ně může znamenat i drobná omezení. Věříme, že je přijmete s pochopením stejně jako skutečnost, že s ohledem na sváteční den nebudou užity reproduktory. Přesto věříme, že náš hlas bude slyšet.

František Bányai
Za Židovskou obec v Praze

Podporu náboženskému shromáždění vyjádřily:

Bejt Praha
Bejt Simcha
Česká unie židovské mládeže
Federace židovských obcí v České republice
ICEJ
Liga proti antisemitismu
Masorti ČR
NFOH
Památník Terezín
Společnost křesťanů a Židů
Terezínská iniciativa
WIZO
Židovské muzeum v Praze

V Praze 11. října 2007

K tomu LPA:LPA podporuje toto náboženské shromáždění ve 12 hodin v Maislově ulici. Zvu všechny sympatizanty LPA, aby přišli na tuto pokojnou pietní vzpomínku na oběti šoa. Komu nebrání náboženské důvody (ohled na šabat), je zván, aby pak přišel také na shromáždění v 15 hodin na Staroměstské náměstí. LPA se připojuje k oběma akcím proti antisemitismu a neonacismu.

Věra Tydlitátová, mluvčí LPA

Adar I, Ševat, Tevet, Kislev, Chešvan, Tišri 5768, Archiv novinek