Adar II, Adar I, Ševat, Tevet, Kislev, Chešvan 5768, Archiv novinek

23. ševat 5768
29. 1. 2008

Šábes a Kurs základů reformního judaismu

Vážení přátelé,
tento pátek 1. února 2008 si Vás dovolujeme pozvat do modlitebny ŽLU, Dlouhá 37, Praha 1, kde se bude nejprve od 17:00 hodin konat 9. lekce Kursu základů reformního judaismu, vedeného kantorkou ŽLU Zlatkou Palkovičovou.

Od 18:00 hodin pak bude následovat páteční večerní bohoslužbou Kabalat Šabat, kterou povede kantor ŽLU Ing. Viktor David Schwarcz a v níž při modlitbě Kadiš s úctou, láskou a požehnáním vzpomeneme na naše nedávno zemřelé přátele Prof. PhDr. J. Fraňka, CSc. a Ing. R. Svobodu, kteří dokázali přežít holocaust v koncentračních táborech Osvětim a Schwarzheide. Zveme proto především jejich blízké a přátele. Věříme, že se bohatě naplní minjan, aby naše modlitba dospěla k Všemohoucímu i k těm, kteří spočinuli v náručí Abrahamově.

Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

18. ševat 5768
24. 1. 2008

Šábes v ŽLU a s rabi Kučerou

Vážení a milí přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na KURS ZÁKLADŮ JUDAISMU, vedený kantorkou ŽLU Zlatkou Palkovičovou. 8. lekce se bude konat v pátek 25. ledna 2008 od 17:00 hodin v modlitebně ŽLU, Dlouhá 37, Praha 1. Hodinová lekce se koná vždy před večerní šabatovou bohoslužbou, která začne v 18:00 hodin. Věříme, že se sejdeme alespoň minjanovém počtu a těšíme se s Vámi na shledanou!

Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

Bejt SimchaWorld Union for Progressive Judaism Vás zve na následující akce:

16_sabaton.jpg, 22kBŠABAT S RABÍNEM TOMÁŠEM KUČEROU
sobota 26. ledna na Židovské obci, Maiselova 18, Praha 1
Šachrit – ranní bohoslužba od 10:30 hodin (3. patro)
Šiur - studium týdenního oddílu Tóry od 12 hodin (2. patro)
Hebrejština od 13 hodin (2. patro)

HALACHA – DVA POHLEDY
série dvou přednášek v rámci vzdělávacího cyklu Různé chutě judaismu
- 6. února od 19 hodin: „Úvod do tradiční halachy - prameny, vývoj, základní principy, současnost“ – Jan Divecký
- 13. února od 18:30: „Halacha v pojetí současného konzervativního judaismu“ – Jiří Blažek
- přednášky se konají vždy ve středu na Židovské obci (sál ve 3. patře), Maiselova 18, Praha 1
- vstup: 20 Kč na sérii dvou přednášek, 15 Kč jednotlivá přednáška

15. ševat 5768
21. 1. 2008

Poděkování ŽLU za akce proti pochodu neonacistů v Plzni

namesti_mala.jpg, 29kBSrdečně děkujeme všem lidem, kteří se zúčastnili pietního a protestního shromáždění v sobotu 19. 1. 2008 u plzeňské Velké synagogy a následně v kostele sv. Bartoloměje. Je zásluhou společného úsilí mnoha židovských, křesťanských a občanských organizací, ale i aktivních jednotlivců, že se podařilo ohlášený pochod neonacistů odvrátit. Finálně děkujeme primátorovi města Plzně Pavlu Roedlovi i jeho náměstkovi Petru Nahlíkovi za jejich postoj a oficiální rozhodnutí. Vydaný zákaz pochodu nepochybně zamezil vážným konfliktům, které mohly vést i k fyzickým střetům a zraněním.

Věříme, že právní prostředky použité 10. 11. 2007 v Praze a 19. 1. 2008 v Plzni se stanou precedentem, jak i v budoucnosti zabránit dalším neonacistickým provokacím, které se dají očekávat.

Představenstvo Židovské liberální unie v České republice
V Praze dne 21. 1. 2008

Poděkování Židovské obce Plzeňdoc

11. ševat 5768
17. 1. 2008

Zdůvodnění rozhodnutí o zákazu shromáždění

V Plzni dne 17. ledna 2008
Č. j.: RA – 70/08

Vážení,
bezpečnost Plzeňanů a ochrana jejich majetku je pro mě prvořadou záležitostí. Proto jsem se, po vyhodnocení posledních informací od Police ČR i z dalších veřejně dostupných zdrojů, rozhodl zakázat „Protest proti omezování svobody shromažďování a omezování svobody slova“ plánovaný na sobotu 19. 1. 2008.

Jsem si vědom, že vydávám zákaz původně povolené demonstrace. V čase, kdy obvodní úřad nezamítl konání této protestní akce nešlo však předvídat, jak velký počet radikálů tato událost, s největší pravděpodobností, přitáhne pozornost do našeho města.

Předpokládám, že část zájemců o tuto protestní akci mnou vydaný zákaz stejně od cesty do Plzně neodradí. Proto s Policií ČR a dalšími bezpečnostními složkami máme připravenu řadu opatření a samozřejmě bude již od soboty zasedat tak, jak bylo plánováno, krizový štáb města Plzně. Žádné z těchto opatření nerušíme, naopak mnohá rozšiřujeme.

Chci Vás opakovaně ujistit, že hlavním cílem mého rozhodnutí, o kterém jsem informoval představitele koaličních stran v Zastupitelstvu města Plzně, je starost o bezpečnost, zdraví a majetek občanů města Plzně.

Stejně jako jsem vždy hluboce ctil a nadále ctím svobodu shromažďování a svobodu slova jako naše základní práva, musím se postavit proti tomu, když mám vážné obavy, že v tomto případě se jedná o snahu je zneužít.

Ing. Pavel Rödl
Primátor města Plzně
- rozhodnutí o zákazu shromáždění (2,42 MB)pdf

Kurs základů judaismu a šábes

Vážení a milí přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na Kurs základů judaismu, vedený kantorkou ŽLU Zlatkou Palkovičovou. 7. lekce se bude konat v pátek 18. ledna 2008 od 17:00 hodin v modlitebně ŽLU, Dlouhá 37, Praha 1. Hodinová lekce se koná vždy před večerní šabatovou bohoslužbou, která začne v 18:00 hodin a kterou povede kantor ŽLU Viktor David Schwarcz.

Těšíme se s Vámi na shledanou!
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

8. ševat 5768
14. 1. 2008

Připomínka lednových transportů

- Židovská obec Plzeň (18. – 19. ledna 2008 v Plzni)

Pátek 18. ledna

 1. BOHOSLUŽBA VE VELKÉ SYNAGOZE
  16:00 hodin
  slouží pan rabín Karol Efraim Sidon (Pozor, vstup do synagogy zadním vchodem). Na tuto bohoslužbu je zvána nejširší veřejnost. Dovolujeme si upozornit muže na dobrý zvyk – mít během modlitby pokrytou hlavu.
 2. PIETNÍ EKUMENICKÉ MODLITEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE
  18:00 hodin
  Bohoslužbě předsedá br. biskup František Radkovský, chvály: FILIA. Toto mimořádné modlitební shromáždění pořádá Plzeňská ekumena v den výročí plzeňských transportů, které začaly 18. 1. 1942 a během nichž bylo z Plzně odvlečeno do Terezína 2605 židovských spoluobčanů.
 3. „OSUDY ZMIZELÝCH“ – PŘEDNÁŠKA RADOVANA KODERY
  19:00 hodin
  Učebna plzeňského biskupství – naproti katedrále sv. Bartoloměje. Události z roku 1942 budou ilustrovat rovněž dobové fotografie.
 4. ČRO PLZEŇ: POŘAD PÁTEČNÍ AZYL
  21:00 hodin
  Co se vlastně v Plzni 18. ledna 1942 stalo? Kde leží kořeny historického i současného českého antisemitismu? A jak mu můžeme společně čelit? Odpovědi na tyto a další otázky budeme hledat v Pátečním azylu s vedoucí Katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity Věrou Tydlitátovou, její kolegyní Alenou Hanzovou a panem Jiřím Löwym, místopředsedou Židovské obce v Plzni. Ptát se bude na vlnách Českého rozhlasu Plzeň 11. ledna po 21. hodině Karel Šimr.

Sobota 19. ledna

 1. RANNÍ BOHOSLUŽBA V SYNAGOZE
  9:00 hodin
  slouží pan rabín Karol Sidon (Pozor, vstup do synagogy zadním vchodem). Na tuto bohoslužbu je zvána nejširší veřejnost. Dovolujeme si upozornit muže na dobrý zvyk – mít během modlitby pokrytou hlavu.
 2. PIETNÍ NÁBOŽENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ PŘED VELKOU SYNAGOGOU
  9:00 hodin
  Shromáždění, které se koná k uctění památky umučených obětí plzeňských transportů, pořádá Židovská obec v Plzni v součinnosti s Federací židovských obcí v ČR. Na toto shromáždění je zvána nejširší veřejnost.

  Projevy: Jiří Daníček – předseda FŽO ČR
  Miroslava Němcová - 1.místopředsedkyně PS PČR
  Efraim Karol Sidon – Vrchní zemský rabín ČR

  Po projevech bude shromáždění zakončeno čtením jmen obětí, jehož se může zúčastnit nejširší veřejnost.
 3. SYMBOLICKÉ ZAKONČENÍ PIETNÍCH AKCÍ V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE
  15:30 hodin
  Na toto pietní zakončí vzpomínkových akcí je zvána nejširší veřejnost.

Přehled vzpomínkových akcí 18. - 19. 1. 2008 v Plzni.pdf

3. ševat 5768
9. 1. 2008

Pozvánka na koncert

v pondělí 14. 1. 2008 od 18:00 hodin ve VKC ŽM, Maiselova 15, 3. patro.

Milí přátelé!
Srdečně Vás zvu na můj koncert s novým židovským repertoárem. V rámci koncertu uslyšíte unikátní směs - židovskou hudbu a jazz, a taky na Vás čeká spousta hudebních překvapení.

S pozdravem
Sasha Shonert

Zpráva ČTK k tiskové konferenci o plzeňském pochodu neonacistů

Praha 8. ledna (ČTK) - Představitelé občanských sdružení a židovské komunity dnes spolu s politiky z několika parlamentních stran odsoudili zamýšlený pochod pravicových extremistů v Plzni. Na tiskové konferenci zároveň oznámili, že chystají pokojné protiakce, kterými by občané v ulicích vyjádřili nesouhlas s protižidovskými aktivitami pravicových radikálů.

"Už podruhé se opakuje tristní situace, kdy radikálové, nebo řekněme rovnou neonacisté, se chystají opět pochodovat a zase v termínu, který tentokrát koliduje s výročím prvních transportů našich židovských spoluobčanů v Plzni," řekla novinářům Radmila Zemanová ze sdružení Jordan-CZ.EU. Záměr pravicových extremistů odsoudil také předseda Židovské liberální unie František Fendrych a zástupce organizace Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Karel Sedláček.

Celý článek

2. ševat 5768
9. 1. 2008

Nový rok a Kurs základů judaismu

Vážení a milí přátelé,
vítáme Vás v novém občanském roce 2008 a přejeme Vám v něm pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a úspěchů!

Tento týden opět pokračuje Kurs základů judaismu,vedený kantory ŽLU Zlatkou Palkovičovou a Benjaminem Kurasem. 6. lekce se bude konat v pátek 11. ledna 2008 od 17:00 hodin v modlitebně ŽLU, Dlouhá 37, Praha 1. Hodinová lekce se koná vždy před večerní šabatovou bohoslužbou, která začne v 18:00 hodin.

Těšíme se s Vámi na shledanou!
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

Adar II, Adar I, Ševat, Tevet, Kislev, Chešvan 5768, Archiv novinek