Ijar a Sivan, Nisan, Adar II, Adar I, Ševat, Tevet 5768, Archiv novinek

27. adar II 5768
3. 4. 2008

Šábes v ŽLU

Vážení a milí přátelé,
zítra v pátek 4. dubna 2008 si Vás dovolujeme pozvat do modlitebny ŽLU, Dlouhá 37, Praha 1, kde se bude od 18:00 hodin konat pravidelná páteční večerní bohoslužba Kabalat Šabat zakončená požehnáním a přípitkem Kiduš, při kterém popřejeme Ad Mea Veesrim Šana! (Buď živ a zdráv až do stodvaceti!) k narozeninám našemu kantorovi Benjaminu Kurasovi

Tešíme se s Vámi v pátek večer na shledanou.
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

21. adar II 5768
27. 3. 2008

Jom ha-šoa 2008

Den vzpomínání na oběti holocaustu

5768_logo.jpg, 60 kBVzpomínková akce Jom ha-šoa se letos již potřetí uskuteční na náměstí Míru v Praze. Ve středu 30. dubna od 13 do 16 hodin si budou moci účastníci alespoň symbolicky připomenout oběti šoa a podílet se na čtení jejich jmen. Setkání pořádá Institut Terezínské iniciativy, Nadační fond obětem holocaustuČeská unie židovské mládeže. K dispozici pro veřejnost budou připraveny četné informační materiály a obsáhlá knihovnička.

Připravované doprovodné materiály a dokumenty policejního archivu budou na příbězích židovských rodin ilustrovat účinky protižidovských zákazů a nařízení v „Protektorátu Čechy a Morava“. Propagační materiály budou zvláště zaměřeny na zákazy, které omezovaly pohyb po městě či vstup do restaurací a jejichž cílem bylo zabránit styku „árijců“ s „neárijci“ a uzavírat je v tísnivém „ghettu bez zdí“. Kalendář zvolený za symbol letošního Jom ha-šoa má symbolizovat rychlost vydávání a nepřehlednost stále se množících protižidovských nařízení.

Policejní archivy zároveň obsahují množství dokladů o porušování protižidovských opatření a také o snaze se těmto nařízením bránit. Odboj proti nacistům nemusel mít nutně podobu ozbrojených povstání, a v širším slova smyslu k němu proto náležela i snaha o zachování vlastní důstojnosti a alespoň zdání normálního života, prosté nedodržování protižidovských nařízení či například ilegální pokusy sehnat potraviny pro rodinu. A den vzpomínání na oběti holocaustu může být důstojnou připomínkou tohoto snažení.

Institut Terezínské iniciativy zveřejní na internetových stránkách www.holocaust.cz u příležitosti letošní připomínky databázi obětí šoa. Školy i široká veřejnost tak získají přístup k informacím o obětech deportací českých Židů a o dalších vězních terezínského ghetta. Údaje o zavražděných budou doplněny fotografiemi a dalšími dokumenty. Věříme, že publikace databáze zásadním způsobem doplní dosavadní způsoby připomínání obětí a vzdělávání o holocaustu v České republice.

Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“ je dnem, kdy se prostřednictvím občanských a náboženských obřadů vzpomíná na památku šesti milionů zavražděných Židů i na židovské hrdiny bojující proti nacistům. Tento vzpomínkový den připomíná zahájení povstání ve varšavském ghettu v roce 1943.

Všechny srdečně zveme.

V Praze dne 14. března 2008
převzato ze stránek Nadačního fondu obětem holocaustu

20. adar II 5768
27. 3. 2008

Kurs judaismu a slavnostní Kiduš

shabbos1.gif, 2 kBDovolujeme si Vás pozvat do modlitebny ŽLU, Dlouhá 37, Praha 1, kde se bude nejprve od 17:00 hodin konat už 12. lekce Kursu základů judaismu, vedeného kantorkou ŽLU Zlatkou Palkovičovou. Od 18:00 hodin pak bude následovat páteční večerní bohoslužba Kabalat Šabat zakončená požehnáním a přípitkem Kiduš, který je tentokrát mimořádně slavnostní, neboť bude věnován velice radostné události, narození vnučky Emmy v rodině Palkovičových!

Tešíme se s Vámi v pátek na shledanou.
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

19. adar II 5768
25. 3. 2008

Šabat s rabínem Tomášem Kučerou

V sobotu 29. března na Židovské obci ve 3. patře proběhne ranní bohoslužba od 10:30 hodin (Šachrit), společné studium týdenního oddílu Tóry od 12 hodin (Šiur) a hodina hebrejštiny od 13 hodin.
Příspěvky ke společnému vegetariánsko-mléčnému obědu vítány.

zdroj: Bejt Simcha
Doporučujeme Vám účast na těchto zajímavých setkáních.
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

13. adar II 5768
19. 3. 2008

Febiofest - Zaostřeno na Izrael

FF_2008.jpg, 37 kB15. mezinárodní filmový festival Praha, 27. března – 4. dubna 2008

Beaufort / Bufor

Netypický válečný snímek zachycuje atmosféru v izraelské vojenské pevnosti Beaufort na území Libanonu a odehrává se několik měsíců předtím, než byla po ukončení války mezi oběma zeměmi v roce 2000 evakuována. Film neobsahuje scény otevřených bitev a nepřátelská strana je zde přítomna pouze jako neviditelná síla, která shazuje na pevnost bomby. Snímek se soustředí na vykreslení vztahů mezi postavami a postihnutí klaustrofobní nálady v podzemních bunkrech vybudovaných pod pevností. Skrze naivní hrdiny demytizuje okupační válku a ideály, v jejichž jménu byla vedena. Tvůrci nemohli natáčet přímo v reálném Beaufortu nacházejícím se na cizím území, a lokace proto zrekonstruovali blízko jiné bývalé křižácké pevnosti na hranicích Izraele.

31. 3. 2008 20:00 Praha | Village Cinemas Anděl| 8. sál|
2. 4. 2008 14:45 Praha | Village Cinemas Anděl| 8. sál|

Cesta do Potosí / Potosí, le temps du voyage

cesta_do_potosi.jpg, 32 kBNejnovější, čtyřhodinový snímek izraelského filmaře Rona Havilia se pohybuje na hraně dokumentu, eseje, cestopisu, autobiografie, deníku a zároveň je i filmem o filmu. Ron se s manželkou a dospívajícími dcerami, které mu pomáhají s natáčením, vypraví do Jižní Ameriky, aby absolvoval stejnou cestu jako před třiceti lety. Tehdy čerství novomanželé zamířili z Buenos Aires přes Bolívii do Peru. Na cestě na ně nejvíce zapůsobilo zbídačené hornické městečko Potosí a jeho obyvatelé. Ron se je nyní snaží opět najít a zjistit, co se s nimi stalo. Povede se mu znovu nalézt ztracený čas? Film zároveň klade velice osobní otázky týkající se rodiny, života, stárnutí i smrti; na pozadí scenérie Bolívie, jedné z nejchudších zemí světa.

30. 3. 2008 17:15 Praha | Village Cinemas Anděl| 8. sál|
31. 3. 2008 14:45 Praha | Village Cinemas Anděl| 8. sál|

Fragmenty Jeruzaléma / Fragments Jerusalem

fragmenty_jeruzalema.jpg, 23 kBFragmenty - útržky vzpomínek a obrazů z dávné minulosti. To je materiál, se kterým izraelský režisér Ron Havilio pracuje v této monumentální dokumentární epopeji. Je to příběh cesty jedné rodiny a jednoho města napříč časem, příběh jednotlivců zachycených ve víru dějin. Pestrobarevné ulice, krásná architektura a temné pozůstatky minulých válek lemují pomyslnou cestu až do středu města k Jaffské bráně, kterou se vchází do starého města, kde se střetává staré s novým, východní civilizace se západní, Arabové s Židy. Havilio vytváří svou kroniku kombinací různorodého materiálu – obrazů, fotografií, archivních záběrů, starých rodinných osmimilimetrových filmů, aby jejich prolnutím vytvořil dokonale meditativní dílo.

29. 3. 2008 15:30 Praha | Village Cinemas Anděl| 7. sál|

Medúzy / Meduzot

meduzy.jpg, 32 kBEpizodický film o životě v současném Tel Avivu. Během svatební hostiny si Keren zlomí nohu, a rázem má po líbánkách v Karibiku. Z moře se vynoří podivná dívenka a sleduje Batyu jako stín, až se život objektu jejího zájmu navždy změní. Joy je služka z Filipín, která pracuje pro drsnou starou dámu a nevědomky ji usmíří s její dcerou. Medúzy jsou filmovou mozaikou složenou z kousků lidskosti. Ty stejně jako některé vzkazy v láhvi hraničí s absurditou. Portrét zmateného světa, kde se každý snaží protlouct, jak jen to jde, hledá lásku nebo něco nezapomenutelného – anebo naopak zapomnění... Takový se autorům filmu jeví život v současném Tel Avivu.

28. 3. 2008 19:45 Praha | Village Cinemas Anděl| 8. sál|
30. 3. 2008 22:15 Praha | Village Cinemas Anděl| 8. sál|

Ona na to má / Ein La Elohim

ona_na_to_ma.jpg, 28 kBIzraelské městečko Mitzpe Ramon, ležící v poušti Negev na jihu Izraele, dřív stíhaly časté erupce ramonského kráteru, ale dnes ho trápí především ekonomická krize. Ze snů jeho zakladatelů, kteří sem přišli na začátku 50. let, zbyla už jen zašlá textilní továrna. Malka, její manžel Haim a kamarádka Irena, kteří v továrně pracují, se denně obávají, kdy bude i tato fabrika zavřena. Režisér Jacob Goldwasser nahlíží sociální téma s nadsázkou židovské anekdoty, kde důvtip vítězí nad nepřízní osudu. Chytrá a odvážná Malka nedá na výhružky nadřízených ani na liknavost manžela a rady místního rabína si s oblibou vykládá po svém. S kamarádkou Irenou a mladší sestrou pomalu zosnuje plán, jak získat peníze na rozjetí vlastního obchodu.

28. 3. 2008 17:15 Praha | Village Cinemas Anděl| 8. sál|
29. 3. 2008 14:45 Praha | Village Cinemas Anděl| 8. sál|

zdroj: www.febiofest.cz

6. adar II 5768
13. 3. 2008

Purim a Pesach

S radostí Vám oznamujeme, že Židovská liberální unie v ČRStastny purim! společně se Sdružením židovských odbojářů a vojáků, organizacemi Magen, Hidden Child a Spolkem akademiků Židů organizují společné oslavy svátků PURIM - ve čtvrtek 20. 3. (též předvečer 1. jarního dne!) a PESACH - v neděli 20. 4. (2. sederová večeře), vždy od 18:00 hodin v Maiselově 18, zasedací sál ve 3. patře, Praha 1, který máme už v těchto termínech rezervován.

V pátek 21. 3. proběhne PURIMové setkání v děčínské synagoze, kam přijal pozvání náš kantor Viktor David Schwarcz a pojede tam i mnoho dalších. Na sobotu 22. 3. jste srdečně zváni do Chabadu, Pařížská 3, Praha 1, kde se od 10:00 bude konat dopolední bohoslužba Šachrit se čtením z Tóry, a pak veselí spojené se dnem Šušan PURIM.

2. sederovou večeři svátku PESACH v neděli 20. 4. povede kantor ŽLU Benjamin Kuras.

Rezervujte si čas na sváteční setkání s přáteli. PŘIHLÁŠKY, prosíme, pište na e-mailovou adresu info@zlu.cz

Tešíme se s Vámi na shledanou.
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

Hanebné události v Plzni 1. 3. 2008 a svědectví o trestném činu neonacistů

(tiskové prohlášení představenstva Židovské liberální unie v ČR, 6. 3. 2008)

06_proti_nac.jpg, 32kBVážení přátelé,
za větrného, sychravého sobotního odpoledne 1. 3. 2008 jsme v Plzni prožili jednu z nejhanebnějších událostí posledních let – úředně povolený, soudně garantovaný a policejně chráněný pochod neonacistů. Skupina členů Židovské liberální unie v ČR (ŽLU) patřila mezi asi stovku lidí, kteří se rozhodli k občanské neposlušnosti, k veřejnému vyjádření odporu proti neonacistické provokaci. Svoje rozhořčení dali najevo osobní účastí na úřady nepovoleném protestním shromáždění před vchodem do plzeňské Velké synagogy. Neprodyšně obklíčeni policejním kordonem jsme od 14:00 takto strávili více než 2 hodiny. Na druhé straně Klatovské ulice nás v protestu podporovalo asi 200 radikálních antifašistů. Před 16:00 kolem nás prošla skupina 200 neonacistů vedená svolavatelem pochodu Václavem Burešem. Od nás byli odděleni až 600 policejními těžkooděnci, jízdní policií, služebními automobily a obrněnými vozy.10_proti_nac.jpg, 31kB Smutek na nás padal ze všech míst a časů – ze vzpomínek na naše blízké, zavražděné v nacistických koncentrácích, ze současné právní bezmocnosti proti stále se opakujícím aktivitám neonacistů i z myšlenky, jak vysvětlíme svým dětem a vnukům, proč jsme nedokázali zabránit takové hanebnosti a drzosti. Vážíme si osobní účasti našich kantorů Viktora Davida Schwarcze, Michala Foršta, a též plzeňského biskupa Radkovského, kteří nás posilovali svými modlitbami a zpěvem hymny. Oceňujeme také přítomnost místopředsedy Židovské obce v Plzni Jiřího Loewyho, předsedy Židovské obce v Praze Františka Bányaie a ředitele Židovského muzea v Praze (ŽMP) Leo Pavláta.

Celý článek
Trestní oznámení FŽOdoc
Kdepak jste byli, páni politici?

Ijar a Sivan, Nisan, Adar II, Adar I, Ševat, Tevet 5768, Archiv novinek