Vážení a milí přátelé, studenti

biblické a moderní hebrejštiny,

 

lektorka Eva Feiglová

 

se rozhodla ukončit

svou pedagogickou činnost v kurzech ŽLU.

 

Jménem představenstva ŽLU i jménem všech studentů

jí z celého srdce děkujeme za její obětavou

a úspěšnou práci v uplynulých 5 letech.

 

Věříme, že její nenahraditelné znalosti judaismu

a hebrejštiny budeme moci i nadále využívat alespoň

v dílčích radách k přípravě oslav židovských svátků

a rituálních záležitostech ŽLU.

 


Nadále mohou pokračovat kurzy moderní hebrejštiny vedené lektorkou Vierou Adamuščínovou. Kurzy a přednášky z biblické a částečně i moderní hebrejštiny (ivritu) v ŽLU převezme od září 2017 zkušený a známý lektor Karel Hrdlička, který svou činnost po dohodě s představenstvem ŽLU započne už příští týden v učebně ve Dlouhé 37 s následujícím PROGRAMEM:


Pondělí 18. 9. 2017
od 16:00 hodin – Biblická hebrejština (od začátku)
od 18:15 hodin – Ivrit (pokračování úvodního kurzu)


Úterý 19. 9. 2017
Od 16:00 hodin – Ivrit (pokročilí)
Od 18:00 hodin – Hebrejština Mišny (přednáška)


O rozsahu a časových plánech kurzů hebrejštiny bude třeba se domluvit s lektory a studenty kurzů, neboť nová pravidla pro financování výuky z grantů MŠMT ČR zavazují ŽLU k tomu, aby uhradila z vlastních prostředků nejen nájem a služby v učebnách, ale i 30% mzdových nákladů na lektory, které ovšem ŽLU nemá k dispozici. Kurzy proto nadále NEMOHOU BÝT ZDARMA! Děkujeme Vám za pochopení. Představenstvo Židovské liberální unie v ČR.

 

 

Milí přátelé,

srdečně Vás zveme na

 

PŘIVÍTÁNÍ ŠABATU

 

v pátek 10. listopadu 2017 od 18 hodin

do společenského sálu ve 3. patře Maiselovy 18

Kabalat Šabat povede kantorka ŽLU

Hannah Maxová

 

 

V průběhu večera nám zazpívá sbor Rimon pod vedením Dany Krausové. Pro děti jsou připraveny omalovánky, pastelky a nůžky. Mohou si vystřihnou a vymalovat postavičky chlapce a dívky a obléci je do šatiček. Vstupné 100 Kč (děti do 15 let zdarma), bude vybíráno při vstupu do sálu, na malé pohoštění po kiduši, které musíme zakoupit z košer restaurace Šalom, protože do budovy Obce není dovoleno nosit vlastní občerstvení. Přihlášky prosíme pošlete nejpozději do středy 8. 11. 2017 ve 22 hodin večer na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo SMS na mobil 739776660, abychom Vám mohli včas a v dostatečném množství zajistit občerstvení a podle požadavku ostrahy ŽO v Praze včas zapsat Vaše jméno do seznamu účastníků oslavy. Nezapomeňte si vzít s sebou osobní doklady. Těšíme se s Vámi na shledanou! Představenstvo ŽLU v ČR.

 

 

 

 

Milí přátelé, zveme vás

na výstavu obrazů malířky

 

Hany Alisy Omer

 

„Spojení Jeruzalém - Praha“
 

 

Výstava je otevřena v Kavárně Na balkóně, Maiselova 18, Praha 1. Vernisáž proběhla v úterý 15. 8. 2017. Pěvecky tuto událost doprovodila Hannah Maxová. Jidiš píseň „Roshenkis mit Mandlen“ si můžete s použitím hesla/password Rosh1 stáhnout a poslechnout z videa: zde 

 

 

Fotografie: zde

 

 

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

Milí přátelé, s radostí Vám oznamujeme,

že pěvecký sbor ŽLU Rimon má

novou sbormistryni

 

DANU KRAUSOVOU

 

Pravidelné zkoušky budou v každých 14 dní,

a to vždy v pátek od 16 hodin ve Dlouhé 37.

Vítáme nové členy pěveckého sboru Rimon!

Kdo se na zpěv necítí, může podporovat

rytmickými nástroji. Nové zájemce prosíme,

aby se ohlásili na e-mail info@zlu.cz

nebo přes SMS na mobil +420603202757

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2017

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2017

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

BENJAMIN KURAS:

TSUNAMI PRAVICOVÉHO

EXTRÉMISMU

 

Komenář česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze dne 20. 2. 2017

Odkaz: zde

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ