Milí přátelé,

zveme Vás na besedu o Izraeli

 

MÍR V IZRAELI: JAK VYPADÁ POUŠŤ

 

se spisovatelem a publicistou

Janem Kovanicem (naším kolegou ze ŽLU)

ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 17 hod.

 

 

Jan Kovanic bude mít již 3. besedu o Izraeli, a to opět v pobočce Městské knihovny v Praze na Lužinách, Archeologická 2256/1, Praha 13 (stanice metra B, Obchodní Centrum Lužiny, 3. patro). Už dvakrát jsme slyšeli vypravovat o izraelské vodě, konečně se dostáváme k dalšímu izraelskému přírodnímu fenoménu – poušti. Na poušť se uchylovali poustevníci, avšak pustá zdaleka není. Je plná archeologických památek, po nichž se potulují turisté. Žijí v ní osadníci i beduíni. Osadníci produkují pokročilé technologie a ovoce, kočovní beduíni pasou ovce. Pasou ovce v poušti? Inu, i v poušti roste tráva, i pouští protékají řeky a dští svahové prameny – i když jen občas. A formují tvář pouště nečekaně důrazně. Zejména v okolí Mrtvého moře, které také navštívíme, včetně Kumránu a Masady. Třetí část cyklu bude opět doprovázena promítáním fotografií a vyprávěním faktografickým i okouzleným, realistickým i s duchovním přesahem. Přednáška uzavírá první část cyklu vyprávění o Izraeli, pokračování v příštím roce není zatím domluveno. (Vstup volný.) 

Akce na stránkách Městské knihovny v Praze: zde
 

 

Vážení a milí přátelé,

letošní svátek světel

a znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu

 

Chanuka

 

 

5777

 

připadá na dny 24. 12. 2016 – 1. 1. 2017

 

 

V tento čas mají studenti prázdniny a mnozí rodičové odjíždějí se svými dětmi mimo Prahu na rekreaci do hor. Naši křesťanští přátelé slaví vánoční svátky. Obtížně bychom se scházeli ve větším počtu. Proto se letos některé akce budou konat už před vlastními chanukovými dny.

 

První přijde na řadu tradiční

 

 

Chanukový běh

 

 

a Chanuková rozcvička

 

 

Uskuteční se

v neděli 18. prosince odpoledne a večer

v Domově sociální péče (DSP) Hagibor,

Vinohradská 1201/159, Praha 10

 Židovská liberální unie v ČR bude hned v následujícím dni,

v pondělí 19. prosince od 18 hodin

v jídelně ŽO Praha (přízemí), Maiselova 18, Praha 1,

pořádat

 

 

Předchanukové

 

 

společenské setkání ŽLU

 

.

Sejdeme k zapálení pomocné svíčky - šamese - na chanukii. Drašu ke svátku Chanuka prosloví náš vzácný host a přítel ŽLU profesor Alexander Nesanel Fried, který nám i zazpívá chanukové písně se skupinou ŽLU Rimon. Kantor ŽLU, česko-anglický spisovatel, dramatik a publicista Benjamin Kuras přednese svůj příspěvek „Chanuka - ta správná verze“. Do programu setkání jsme zařadili také krátkou zajímavou přednášku izraelského občana žijícího dlouhá léta v Čechách (přítele předsedy ŽLU), pana Nasri Karrama, který česky promluví z bohatých osobních zkušeností na velice aktuální a komplikované téma "Izraelští Arabové, spoluobčané nebo hrozba?" Stručně nás bude informovat o sobě a o prostředí, ve kterém vyrůstal mezi izraelskými Araby. Podá nám informace o izraelských Arabech před vznikem Státu Izrael, dále v době od vzniku Státu Izrael v roce 1948 do roku 1967. Popíše nám dnešní situaci izraelských Arabů jako občanů Státu Izrael, jejich začlenění do života tohoto státu, jejich postoj ke státu obzvláště po roce 1992 (mírová smlouva v Oslu). Důraz dá na plnoprávnost, které se jim dostávalo a dostává od izraelských státních institucí, atd. Bude analyzovat jejich nepřátelské postoje vůči Státu Izrael a podá nám také prognózu, jak se může situace vyvíjet do budoucna…? (Na Eretz Israel se pro potěšení můžete podívat z výšky na videu: zde) Na předchanukovém společenském setkání ŽLU bude pro Vás připraveno pohoštění s košer vínem, latkes, sufganijot, chumus a jiné dobroty.

 

Příspěvek 200,- Kč k úhradě nákladů chanukové oslavy bude vybírán při vstupu (děti do 10 let zdarma, do 15 let 100,- Kč). PŘIHLÁŠKY, prosíme, pište na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo SMS na mobil 739776660, a to nejpozději do pátku 16. 12. (12:00 hodin), abychom Vám mohli zajistit pohoštění (neboť v pátek 16. 12. po nás restaurace Šalom vyžaduje konečnou objednávku jídla!) a abychom Vám mohli rezervovat místo v jídelně ŽO Praha. Všichni jste srdečně zváni na toto předchanukové společenské setkání ŽLU! Těšíme se s Vámi na shledanou!

 

 

Vážení přátelé,

v pátek 21. října 2016 od 18 hod.

v modlitebně ŽLU ve Dlouhé 37, Praha 1

se konala bohoslužba

 

Kabalat Šabat

 

vedená naším vzácným hostem,

londýnským kantorem

Adrianem Harmanem

 

 

Kantora Harmana přivede jeho přítel Benjamin Kuras. Kantor Adrian Harman nám o sobě napsal toto: „Vyrůstal jsem v ortodoxní komunitě v Londýně, kde jsem spontánně absorboval styl kantorského chorálu a získal Hazzanut diplom na Jews’ College, i když postupem doby jsem se stáhl z dogmatického přístupu a dominuje u mě dodržování širšího duchovního způsobu života. Také jsem studoval hru na housle, pak klavír, nakonec jsem vystupoval s klasickou kytarou a zpěvem. Kytarový repertoár, kterému se věnuji, jsem si oblíbil především díky kantorské a odborné práci v klasickém divadle, zvláště v Royal Shakespeare Company. Toto moje angažmá se konalo v 60., 70. a na počátku 80. let minulého století. Poté jsem se postupně vrátil k práci v londýnských reformních synagogách, nejprve ve Finchley Reform Synagogue, v současné době působím jako kantor ve West Central Synagogue.“ 

 

Fotografie: zde

 

 

Předvečer Dne smíření,

 

EREV JOM KIPUR

 

v úterý 11. října 2016,

jsme díky pozvání

rabínského studenta Davida Maxy

a Židovské obce v Liberci

mohli prožít v krásné, liberecké synagoze 

 


Jsme vděčni panu Jonathanu Wootliffovi, který sponzoroval pronájem malého autobusu, jímž jsme mohli odjet z Prahy do liberecké synagogy a tam od 19:00 hodin vyslechnout modlitbu Kol Nidre a celou bohoslužbu k Erev Jom Kipur v úžasně citlivém, melodickém a myšlenkově bohatém podání Davida Maxy. Pro všechny přítomné to byl neobyčejně krásný zážitek. Mnoho štěstí a zdraví v novém židovském roce 5777! Věřme, že nás nebeští písaři zapsali do Knihy života a Bůh jejich zápis svým jménem a svou pečetí potvrdil! Gmar chatima tova!

 

Fotografie: zde

 

 

K bohoslužbě na svátek

 

Roš Hašana 5777

 

a ke společenskému setkání ŽLU v ČR

jsme se sešli v pondělí 3. října od 18:00 hodin

v sále ve 3. patře Židovské radnice v Maiselově 18

 

 

Bylo nás 76 členů a přátel ŽLU. Bohoslužbu vedl kantor ŽLU Benjamin Kuras, kterého pěvecky doprovodila Věra Emuna Hroudová. Naše operní pěvkyně Jaroslava Hannah Maxová se omluvila z vážných rodinných důvodů. Součástí bohoslužby bylo i tradiční troubení na šofar. Ve společenské části oslavy nás čekalo izraelské košer víno, jablka s medem a další pohoštění, které pro nás připravila košer jídelna DSP Hagibor. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu tohoto přátelského setkání k začátku nového židovského roku 5777, zvláště pak těm, kteří pomohli při závěrečném úklidu sálu a stěhování 30 skládacích židlí zpět do Dlouhé. Troubení na šofary a kněžské požehnání si můžete poslechnout a zhlédnout na videu, které si s použitím hesla/password RH5777 stáhnout: zde  Přejeme Vám všem dobrý a sladký nový rok 5777!

 

Fotografie: zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Židovské liberální unie v ČR

konané v Maiselově 18, Praha 1,

dne 24. 3. 2016,

zvolilo nové ORGÁNY ŽLU

v následujícím složení:

PŘEDSTAVENSTVO ŽLU:

František Fendrych - předseda

a statutární zástupce ŽLU

Viktor David Schwarcz - prezident a kantor

Jiřina Marie Nováková

- místopředsedkyně a zástupkyně ŽLU

v Radě Federace ŽO v ČR

Jaroslava Maxová - místopředsedkyně

Věra Dvořáková

Eva Feiglová

Pavel Chalupa

Bohumil Skála

Jonathan Wootliff

REVIZNÍ KOMISE ŽLU:

Tomáš Bergman - předseda RK

Vladimír Erban

Věra Chudáčková

KANTOR ŽLU:

Benjamin Kuras

- Finchley Reform Synagogue, London

RABÍN ŽLU:

Thomas Salamon

- Westminster Synagogue, London

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

ŽLU V ČR LETOS POPRVÉ VYDÁVÁ

VLASTNÍ KALENDÁŘ

NA NOVÝ ŽIDOVSKÝ ROK 5776

S FOTOGRAFIEMI Z IZRAELE

 

 

Zájemci si mohou kalendář objednat

na adrese mariechen@seznam.cz

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2015

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2015

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ