Milí přátelé,

přijměte pozvání

na veletrh židovských organizací

 

JUDAFEST

 

který se bude konat

v neděli 25. 6. 2017 od 12 do 20 hodin

na Náměstí Míru před kostelem Sv. Ludmily, Praha 2,

kde od 18:00 vystoupí pěvecký soubor ŽLU Rimon

pod vedením Dany Krausové

 

 

 

V neděli 14. května 2017 proběhl

17. ročník tradiční cyklistické

 

"Cesty ke svobodě"

 

Terezín – Praha

 


Vydal se na ni zcela rekordní počet 25 účastníků z klubu Hakoach, ŽLU v ČR a jejich přátel, z toho 23 cyklistů a 2 řidiči doprovodného vozu. Do Bohušovic nad Ohří se cyklisté dopravili vlakem z Masaryova nádraží, doprovodný vůz jim tam zatím dovezl jízdní kola. Z Bohušovic pak cyklisté přejeli už na svých kolech 5 km do Terezína. Sešli se u památníku v Terezíně na břehu řeky Ohře, kde Miloš Kašpar a František Fendrych po minutě ticha přednesli hebrejsky a česky modlitbu Kadiš za oběti holocaustu, a zvláště vzpomněli na Petra Erbena Eisenberga, který nedávno zemřel v 96 letech v izraelském Aškelonu. Věra Dvořáková pak přečetla vzpomínky jeho ženy, spisovatelky Evy Erbenové Loewidtové z knihy “Životy Evy L.”. Oba byli vězněni v Terezíně a Osvětimi, ale podařilo se jim přežít. Miloš Kašpar závěrem pietního setkání vzpomenul na rabína Dr. Richarda Federa, který svým terezínským spoluvězňům na otázky, kdy se konečně dočkají svobody, odpovídal “Až pokvetou kaštany...”. Právě teď v Terezíně kvetou.

 

Poté se účastníci vydali na 75 kilometrů dlouhou cestu zpátky do Prahy. Počasí bylo zpočátku slunečné, před Roudnicí se však přihnaly mraky a začal liják, naštěstí se cyklistům podařilo ukrýt pod střechu hospody U Grobiána. Po půlhodině déšť ustal a všichni se vydali na další cestu. Přestávku na oběd si udělali až na 40. kilometru v Nelahozevsi, v restauraci Marina na břehu Vltavy. Po občerstvení pokračovali do Kralup, kde cestu ukončilo 8 účastníků, kteří odjeli do Prahy vlakem. Zbylých 15 cyklistů vyrazilo z Kralup po proslulé, úzké, ale malebné vltavské navigaci, které však byla po dešti blátivá a kluzká. Všichni překonali nástrahy této stezky. Jeden účastník se odpojil od skupiny ve směru na Máslovice. Zbývajících 14 dojelo po břehu Vltavy až do Klecánek, kde si společně připili na zdar této krásné akce a slíbili si, že příští rok se na ní opět sejdou. Z Klecánek pak všichni snadno dorazili do Tróje a rozjeli se do svých domovů.

 

Děkujeme všem, kteří se letošní cyklistické “Cesty ke svobodě” z Terezína do Prahy v tak hojném počtu zúčastnili, a těšíme se příští rok opět na shledanou!

 

 

Fotografie ze 17. ročníku této pietní, vzpomínkové a sportovní akce během cesty pořídili František Fendrych a Hanka Salajková: zde
Další sérii fotografií od Hanky Salajkové si můžete prohlédnout a stáhnout: zde

 

 

Milí přátelé,

Židovská liberální unie v ČR

v pátek 28. dubna 2017 od 18 hodin

v naší modlitebně ve Dlouhé 37 v Praze 1

uspořádala už druhé přivítání dne odpočinku

 

KABALAT ŠABAT

 

pod vedením nové kantorky ŽLU,

Jaroslavy Hannah Maxové

 


Kantor a prezident ŽLU Viktor David Schwarcz se kvůli mírnému nachlazení a deštivému počasí nakonec tohoto setkání nezúčastnil. Naším zahraničním hostem byl londýnský dramatik Lionel Goldstein s chotí. Po společných modlitbách, ke kterým se tentokrát sešlo 28 dospělých a 3 děti, se uskutečnil kiduš, vedený Benjaminem Kurasem a Larry Somerem, se zpěvem tradičních šabatových písní (zmirot) izraelským košer vínem a občerstvením, kdy jsme zároveň společně oslavili narozeniny členky představenstva ŽLU a lektorky biblické hebrejštiny Evy Feiglové, ad mea veesrim šana!

 

Fotografie: zde

 

 

Milí přátelé,

v neděli 30. dubna 2017

se sešlo pár kamarádů na výpravě


Tour de "Jižák"

 

 


Jelo se po staronové trase, v délce asi tak 40 km. Trasa to byla veskrze městská, nicméně velká část cesty se táhla po cyklistických stezkách, parcích a lesoparcích, kolem rybníků, ale žádná přehnaná divočina. Zaskočila nás pouze zavřená hospoda u ragbyového hřiště v Petrovicích, vynahradili jsme si to na Hamru. Cestu jsme ukončili u dřívější Michelské synagogy.

 

Detailní plán trasy je: zde 

Fotografie: zde

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

Milí přátelé, s radostí Vám oznamujeme,

že pěvecký sbor ŽLU Rimon má

novou sbormistryni

 

DANU KRAUSOVOU

 

Pravidelné zkoušky budou v každých 14 dní,

a to vždy v pátek od 16 hodin ve Dlouhé 37.

Vítáme nové členy pěveckého sboru Rimon!

Kdo se na zpěv necítí, může podporovat

rytmickými nástroji. Nové zájemce prosíme,

aby se ohlásili na e-mail info@zlu.cz

nebo přes SMS na mobil +420603202757

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2017

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2017

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

BENJAMIN KURAS:

TSUNAMI PRAVICOVÉHO

EXTRÉMISMU

 

Komenář česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze dne 20. 2. 2017

Odkaz: zde

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ