NOVÝ PROGRESIVNÍ

 

 

STŘEDOEVROPSKÝ

 

 

BEJT DIN 

 

 

Vážení a milí přátelé, 

je mi potěšením s Vámi všemi sdílet prohlášení Evropské unie progresivního judaismu a Rabínského shromáždění EUPJ o zřízení Středoevropského bejt dinu (Central European Beit Din - CEBD), který bude působit jako progresivní rabínský soud pro Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Do pole působnosti rabínského soudu spadají například přestupy k židovství, potvrzení židovského statusu, náboženské rozvody a další důležité oblasti halachy.

 

Věřím, že zřízení Středoevropského bejt dinu je jedním z důležitých historických milníků pro progresivní judaismus nejen ve střední Evropě. Je nám velkou ctí i závazkem, že nová synagoga Ec chajim v Praze byla vybrána jako administrativní sídlo tohoto bejt dinu.
 

Středoevropskému bejt dinu přeji úspěch v jeho práci pro židovské komunity a organizace ve střední Evropě a těším se na spolupráci se svými kolegyněmi a kolegy, rabínkou Anitou Kantor a rabíny Mishou Kapustinem, Tomášem Kučerou, Thomasem Salamonem, Stasem Wojciechowiczem, stejně jako rabíny Andrewem Goldsteinem, Reném Pfertzelem a rabínkou Jackie Tabick. Velký dík za práci na ustanovení Středovropského bejt dinu patří všem výše zmíněným rabínkám a rabínům, a také paní Sonje Guentner, předsedkyni Evropské unie progresivního judaismu. 

 

Přeji Vám mnoho štěstí a zdraví v novém občanském roce.

Váš Rabín David Maxa

 

 

Rabíni ŽLU v ČR a zároveň nového bejt dinu CEBD Thomas Salamon a David Maxa s manželkami Renee a Juditou. Oba rabíni byli do svých funkcí zvoleni a ustanoveni on-line členským shromážděním ŽLU, které se konalo 2. prosince 2020. 

 

 

Vážení a milí přátelé,

blíží se  příchod nového židovského roku 5782,

podle občanského kalendáře začne předvečerem

v pondělí 6. září 2021.

Přejeme vám všem

Šana tova 5782!  Ksívó vachasimó tauvó!

Mnoho zdraví a štěstí v novém roce 5782!

Kéž by Tě nebeští písaři zapsali do Knihy života,

a kéž by Bůh jejich zápis svým jménem

a svou pečetí potvrdil!

 

Doufáme, že po minulém pandemickém roce nám situace umožní, abychom se (tak jako dříve) opět scházeli osobně v našich modlitebnách, a to ve 3. patře Maiselovy 18, v učebně ŽLU ve Dlouhé 37 a v nové synagoze partnerské komunity Ec Chajim v Jindřišské 27. Oslavy svátků povedou naši duchovní, rabín David Maxa,  a  kantorka Hannah Maxová. Věříme, že ti z vás, kteří nebudou mít možnost zúčastnit se níže uvedených svátečních setkání ŽLU a Ec Chajim, prožijí Vysoké svátky v blízkých židovských obcích, kde budou jistě vlídně přijati nebo si tyto svátky připomenou ve svých rodinách či v kruhu dobrých přátel.

 

  

 

PŘEHLED OSLAV

židovských svátků:

 


Ma'ariv Roš hašana

pondělí 6. září, 18:00, Jindřišská 27,
vede rabín David Maxa.

Záznam: zde


Šachrit a musaf Roš hašana

úterý 7. září, 10:00, Jindřišská 27,
vede rabín David Maxa.


Začátek 2. dne Roš hašana

úterý 7. září, 18:00, Maiselova 18, 3. patro,
vede kantorka Hannah Maxová.


Kabalat šabat s ŽO Liberec

pátek 10. září, 17:00
vede kantorka Hannah Maxová.

Záznam: zde


Kol nidre Jom kipur s ŽO Liberec

středa 15. září, 18:00
vede kantorka Hannah Maxová.


Kol nidre Jom kipur

středa 15. září, 18:00, Jindřišská 27,
vede rabín David Maxa.


Šachrit a musaf Jom kipur

čtvrtek 16. září, 10:00, Jindřišská 27,
vede rabín David Maxa.


Jizkor a ne'ila Jom kipur

čtvrtek 16. září, 18:30, Jindřišská 27,
vede rabín David Maxa.


Šachrit s ŽO Liberec

sobota 18. září, 10:30
vede rabín David Maxa.

Záznam: zde


Erev Sukot

pondělí 20. září, 18:00, Maiselova 18, 3. patro,
vede Hannah Maxová.


Simchat Tóra

pondělí 27. září, 18:00, Vlastenecký sál Karolina a Jindřišská 27,
vede rabín David Maxa a Jeffrey Ohrenstein

z Westminster Synagogue v Londýně,
trvalé zapůjčení svitku Tóry pro komunitu Ec Chajim.


Bar micva syna Baraka Selingera

sobota 9. října, 10:30
Brno, synagoga ve Skořepce,
vede rabín Thomas Salamon

z Westminster Synagogue v Londýně.


Kabalat šabat

pátek 15. října, 18:00, synagoga Kosova Hora,
vede kantorka Hannah Maxová.


Kabalat šabat

pátek 29. řína, 18:00, Dlouhá 37,
vede kantorka Hannah Maxová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. SPORTOVNÍ HRY

 

HAKOACH

 

se vrátily do Liberce!

pátek 17. září - neděle 19. září 2021

Sportpark Liberec, Jeronýmova 22 Liberec

 

 

Vážení a milí členové a přátelé

Židovské liberální unie v ČR,

setkání k novému židovskému roku

 

ROŠ HAŠANA 5782

 

se uskutečnilo

v úterý 7. září 2021 od 18 hod.

v sálu ve 3. patře ŽOP, Maiselova 18.


 

Bohoslužbu vedla kantorka ŽLU Hannah Maxová. Vystoupil pěvecký sbor ŽLU Rimon vedený Danou Krausovou. Ve společenské části oslavy čekalo také izraelské košer víno, jablka s medem a další pohoštění, které pro vás připravila košer restaurace Šalom ŽO v Praze.

 

Přejeme vám všem dobrý a sladký nový rok 5782!

 

Pátek 27. srpna v 17 hod.

Kabalat šabat s ŽO Liberec

s chazankou ŽLU Hanou Maxovou.

Záznam: zde

Progresivní židovská komunita Ec Chajim Praha

a Židovská liberální unie v Praze

vás pozvali na

 

KABALAT ŠABAT

 

NA LODI

 

v pátek 27. srpna 2021 od 17:45 hod.

s rabínem Davidem Maxou.

Sobota 21. srpna v 10:30 hod.

Šacharit s ŽO Liberec

s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde

Židovská liberální unie v ČR

a Židovský sportovní klub Hagibor

srdečně pozvali své členy a přátele na

 

KABALAT ŠABAT

 

vedený kantorkou ŽLU

Hanou Maxovou.

Přivítání šabatu se uskutečnilo

20. srpna 2021 v 18 hod.

v krásně obnovené historické

synagoze v obci Úštěk.

Záznam: zde (1. část) a zde (2. část)

 

Čtvrtek 5. srpna 2021, 18 hod.

On-line panelová diskuse:

Síla pokání a půstu z pohledu

židovství, křesťanství a islámu

Diskutující: rabín David Maxa,

farář Mikuláš Vymětal a p. Kristián Dembický.

Moderoval: Robert Řehák.

Záznam: zde

Progresivní židovská komunita Ec Chajim Praha

a Židovská liberální unie v Praze

zorganizovali

 

OSLAVU SVÁTKU LÁSKY

 

TU-BE AV


v neděli 1. srpna 2021 od 13 do 18 hod.

s rabínem Davidem Maxou.

 

Progresivní židovská komunita Ec Chajim Praha

a Židovská liberální unie v Praze

nás pozvala na

 

HUDEBNÍ KABALAT ŠABAT

 

V BRANDÝSKÉ SYNAGOZE

 

v pátek 23. července 2021 od 19 hod.

s rabínem Davidem Maxou

a harfistkou Pavlou Jahodovou-Vondráčkovou.

 

 

Pátek 4. června 2021, 18:30 hod.

Kabalat šabat v nové synagoze

s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde

Středa 9. června 2021, 19:30 hod.

Přednáška Světlo zpoza stínů

s Juliem Müllerem.

Záznam: zde

Pátek 11. června 2021, 18 hod.

Kabalat šabat

s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde

Pátek 18. června 2021, 18 hod.

Kabalat šabat

v synagoze ve Čkyni

Záznam: zde

 

Sobota 26. června 2021, 10 hod.

Šacharit v zámecké synagoze

ve Škvorci

s rabínem Davidem Maxou.

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

ZPRÁVA O STAVU ŽLU

26. ÚNORA 2021

 

Odkaz: zde

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

Odkaz: zde

 


 

EVA ERBENOVÁ:

27. LEDEN - DEN PAMÁTKY

OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Rozhovor se spisovatelkou Evou Erbenovou,

který byl 6. května 2013 vysílán

na Českém rozhlase Dvojka: zde

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ

ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2021

 

Potřebujeme Vaši finanční podporu,

abychom mohli uhradit náklady

za pronájem a služby kanceláře,

modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ