Přejeme Vám všem 

 

     ŠANA TOVA 5780!  

 

Ksívó vachasimó tauvó!

Mnoho zdraví a štěstí v novém roce 5780!

 

Kéž by Tě nebeští písaři zapsali do Knihy života,

a kéž by Bůh jejich zápis svým jménem

a svou pečetí potvrdil!

Věříme, že Ti z Vás, kteří nebudou mít možnost zúčastnit se

níže uvedených svátečních setkání ŽLU,

prožijí Vysoké svátky v blízkých židovských obcích,

kde budou jistě vlídně přijati, nebo si tyto svátky připomenou

ve svých rodinách či v kruhu dobrých přátel.

 


 

 

PŘEHLED

 

společných oslav

židovských svátků v ŽLU

 

KABALAT ŠABAT

pátek 27. 9.2019, 18:00, Dlouhá 37, Praha 1

vede Hannah Maxová.

 

Erev ROŠ HAŠANA

neděle 29. 9., 18:00, společně s Ec Chajim

vede David Maxa, dostanete pozvánku k registraci,

kde bude upřesněno místo konání

 

Erev JOM KIPUR

úterý 8. 10., 18:00, Centrum Franze Kafky

Široká 14, Praha 1, vede Hannah Maxová

 

SUKOT, 1. den

pondělí 14. 10., 18:00, Maiselova 18, 3. patro

vede Hannah Maxová

 

SIMCHAT TÓRA

pondělí 21. 10., 18:00, společně s Ec Chajim

vede David Maxa, setkání s Tórou ŽLU,

dostanete pozvánku k registraci, 

kde bude upřesněno místo konání

 

KABALAT ŠABAT

pátek 25. 10., 18:00, Dlouhá 37, Praha 1

vede rabín Aaron Goldstein z NPLS, výprava 

z Northwood and Pinner Synagogue v Londýně

 

KABALAT ŠABAT

pátek 1. 11., 18:00, Maiselova 18, 3. patro

vede Hannah Maxová, setkání s výpravou mládeže

z Edgware and Hendon Reform Synagogue v Londýně

 

Předsunutá CHANUKA a představení CD Zázraky - Chanukové písně

a židovské ukolébavky, středa 18. 12. 2019, 19:00

jídelna v Maiselově 18, Praha 1, vede Hannah Maxová

 

Těšíme se s vámi na shledanou!

Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

 

 

Ec chajim Praha

nová židovská komunitní iniciativa

zaměřující se na rozvoj progresivního židovského

náboženského, společenského a intelektuálního života v Praze

s podporou Evropské unie progresivního judaismu

vás zve na

 

SIMCHAT TÓRA

 

v Praze dne 21. října 2019 od 17:30

s rabínským studentem Davidem Maxou (Abraham Geiger College)

 
 
Velmi děkujeme Židovské obci Praha za umožnění konaní akce v jejích prostorách a Židovské liberální unii za zapůjčení svitku Tóry. Speciální program pro děti bude zajištěn!
 
Program:
17:30 – 18:30 Tančení a předčítání z Tóry
18:30 – 19:30 Šiur s kávou a dortem: „Až do 120!“ Smysl života podle Tóry
 
Příspěvek:
Dospělí: 150 Kč (minimální příspěvek)
Děti 10–18 let a studenti do 26 let: minimálně 100 Kč (minimální příspěvek)
Děti do 10 let: zdarma
(Možné zaslat předem na číslo účtu 115-8929950247/0100 s uvedením svého jména)
 
Místo konání:
Židovská obec, Maiselova 250/18, Praha 1
 
Registrace:
RVSP 17. října 2019 (Přihlášky prosím posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a vezměte na vědomí, že vaše registrace je závazná. Z bezpečnostních důvodů nemohou být registrace po termínu přijaty. V přihlášce prosím uveďte, na kterou akci se hlásíte).
 
 
 

KABALAT ŠABAT

 

v Praze dne 25. října 2019 od 18:00

s rabínem Aaronem Goldsteinem

(Northwood and Pinner Liberal Synagogue, Londýn)

a rabínským studentem Davidem Maxou

(Abraham Geiger College, Postupim)

 
Speciální program pro děti bude zajištěn!
 
Program:
18:00 – 19:15 Kabalat šabat
19:15 – 19:30 Kiduš
19:30 – 20:30 Šabatová večeře
20:30 – 21:00 Přednáška rabína Goldsteina
21:00 – 22:00 Klezmerová kapela a tanec
 
Příspěvek:
Dospělí: 250 Kč (minimální příspěvek)
Děti 10–18 let a studenti do 26 let: minimálně 150 Kč (minimální příspěvek)
Děti do 10 let: zdarma
(Možné zaslat předem na číslo účtu 115-8929950247/0100 s uvedením svého jména.)
 
Místo konání:
Z bezpečnostních důvodů se místo konání, které se nachází v centru Prahy, dozvíte po potvrzení své registrace.
 
Registrace:
RVSP 22. října 2019 (Přihlášky prosím posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a vezměte na vědomí, že vaše registrace je závazná. V přihlášce prosím uveďte, na kterou akci se hlásíte).
 
 

Ec chajim

a new Jewish community initiative focusing

on the development of Progressive Jewish religious,

social and intellectual life in Prague with the support

of the European Union for Progressive Judaism invites you for 

 

SIMCHAT TORAH

 

in Prague on 21 September 2019 at 5:30 pm

with Student Rabbi David Maxa (Abraham Geiger College)

 
Many thanks to the Jewish Community of Prague for allowing us to use its premises and to the Jewish Liberal Union for lending us its Torah scroll! Special program for children will be provided!
 
Program:
05:30 pm – 06:30 pm Dancing and Reading from the Torah
06:30 pm – 07:30 pm Shiur with coffee and cake: “Until 120!” Sense of Life according to the Torah
 
Fees:
Adults: 150 CZK (minimum contribution)
Children 10–18 and Students until 26: 50 CZK (minimum contribution)
Children until 10: for free
(Can be send in advance to our account 115-8929950247/0100. Please state your name.)
 
Venue:
Jewish Townhall, Maiselova 250/18, Praha 1
 
Registration:
RVSP October 17, 2019 (Please register via Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. and note that your registration is binding. For security reasons, registration after the deadline cannot be accepted. Please state to which event you are registering.)
 
 
 

KABBALAT SHABBAT

 

in Prague on Friday 25 October 2019 at 6:00 pm

with Rabbi Aaron Goldstein

(Northwood and Pinner Liberal Synagogue, London)

and Student Rabbi David Maxa (Abraham Geiger College, Postupim)

 
Special program for children will be provided!
 
Program:
18:00 – 19:15 Kabbalat Shabbat with musical accompaniment
19:15 – 19:30 Kiddush
19:30 – 20:00 Lecture of Rabbi Goldstein
20:00 – 21:00 Shabbat dinner
21:05 – 22:00 Klezmer band and dancing
 
Fees:
Adults: 250 CZK (minimum contribution)
Children 10–18 and Students until 26: 150 CZK (minimum contribution)
Children until 10: for free
(Can be send in advance to our account 115-8929950247/0100. Please state your name.)
 
Venue:
For security reasons, you will be given the address of the venue, which is located in the centre of Prague, after the registration.
 
Registration:
RVSP October 22, 2019 (Please register via Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. and note that your registration is binding. Please state to which event you are registering.)
Přihlášky prosíme posílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
Těšíme se s vámi na shledanou!

 

 

 

Srdečně jsme vás pozvali na oslavu svátku

 

Sukot

 

 

- svátku stánků

 

(v Izraeli svátku druhé sklizně).

Svátek Sukot jsme přivítali společně

v novém židovském roce 5780 v 1. dni Sukot

v pondělí 14. září 2019 od 18 hodin

ve společenském sále ve 3. patře

Maiselovy 18, Praha 1 – Staré Město

 


Rituální část večera vedla kantorka ŽLU Hannah Maxová. Vystoupil pěvecký sbor ŽLU Rimon pod vedením Dany Krausové. Mohli jste se naučit sukotový zvyk, jak správně potřást pravým lulavem s etrogem (palmová ratolest, vrbové a myrtové větvičky s citrusovým plodem). Děti měly ke hraní plyšový lulav s etrogem, a též omalovánky ovocných stromů. Na závěr setkání restaurace Šalom připravila občerstvení a košer víno.

 

Fotografie: zde

 

Vážení a milí přátelé,

srdečně jsme vás pozvali na setkání

k největšímu židovskému svátku

 

 

JOM KIPUR

 

 

Předvečer letos připadl na úterý 8. října,

kdy začal jednodenní půst.

 

Bohoslužbu ke Dni smíření vedla chazanka ŽLU Hannah Maxová

od 18:00 hodin ve společenském sále

Centra Franze Kafky, Široká 14, Praha 1,

kde s námi byl i svitek Tóry ŽLU.

 

 

 

Milí přátelé, 

po vzájemné dohodě jsme se rozhodli,

že přivítání nového židovského roku

ROŠ HAŠANA 5780

ŽLU oslaví společně s komunitou Ec chajim.

 

Ec chajim je nová židovská komunitní iniciativa

zaměřující se na rozvoj progresivního židovského

náboženského, společenského a intelektuálního života v Praze

s podporou Evropské unie progresivního judaismu

a pozvala nás na

 

ROŠ HAŠANA

 

s tradičními varhanními melodiemi

v Praze dne 29. září 2019 (neděle) od 18 hod.

a 30. září 2019 (pondělí) od 10 hod.

s rabínským studentem Davidem Maxou,

rabínskou studentkou Anitou Kantor z Budapešti

a profesorem Ralphem Seligem (Abraham Geiger College)

 


 

Je pro nás velkou ctí, že naše pozvání přijala paní Ruth Hálová, jedno z „Wintonových dětí“, aby nám pověděla o síle soucitu. 

 

 

Vážení a milí přátelé,

srdečně jsme vás pozvali na poslední

 

KABALAT ŠABAT

 

před začátkem nového židovského roku 5780,

které se konalo v pátek 27. září 2019 v 18 hodin

v naší modlitebně ve Dlouhé 37 v Praze 1

 


Bohoslužbu vedla chazanka ŽLU Hannah Maxová. Po společných modlitbách se uskutečnil kiduš.

Fotografie: zde

 

 

Vážení přátelé, přivítali jsme

 

ŠABAT

 

s hosty z Nottingham Liberal Synagogue,

v pátek 20. září 2019 v 18 hodin

v naší modlitebně ve Dlouhé 37 v Praze 1.

Bohoslužbu vedla kantorka ŽLU Hannah Maxová.

 


Po společných modlitbách se uskutečnil kiduš. Komunita Nottingham Liberal Synagogue se nyní stará o dva svitky Tóry, které před válkou vlastnily židovské obce ve Slavkově a v Kamenici nad Lipou. Skupina pěti členů liberální synagogy v Nottinghamu vedená paní Wendy Prestney projevila přání strávit šabat s námi. Poté se z Prahy vydali do Kamenice nad Lipou pátrat po historii a osudu tamní židovské komunity. Popovídali jsme si s nimi o tom, co dosud zjistili a jaké mají plány. Psali nám, že přivítají jakékoliv návrhy nebo informace o životě Židů v Kamenici nad Lipou před holocaustem.

 

Fotografie: zde
 

Komunitní iniciativa Ec chajim Praha 

vás pozvala na 

 

MEDITATIVNÍ KABALAT ŠABAT

 

POD ŠIRÝM NEBEM

 

30. srpna 2019 od 18 hodin v Praze

s rabínským studentem Davidem Maxou

(Abraham Geiger College)

 

Ec chajim je nová židovská komunitní iniciativa zaměřující se na rozvoj progresivního židovského náboženského, společenského a kulturního života v Praze s podporou Evropské unie pro progresivní judaismus.

 

 

Židovská liberální unie v České republice 

vás pozvala na

 

KABALAT ŠABAT

 

v pátek 23. 8. 2019 v 18 hod.

 

 

ve 3. patře Maiselovy 18, Praha 1, a na

 

 

PLAVÁNÍ

 

s výpravou z Londýna v neděli 25. 8. 2019

na Kmochově ostrově v Kolíně

 

Do Čech přijela výprava z Londýna vedená paní Jane Drapkin z Northwood and Pinner Liberal Synagogue (NPLS). Sešli jsme se s nimi v pátek 23. 8. 2019 v 18:00 hodin v sále ve 3. patře Maiselovy 18, Praha 1, kde jsme společně přivítali Šabat. Bohoslužbu vedla chazanka ŽLU Hannah Maxová. Při setkání vystoupil pěvecký sbor ŽLU Rimon vedený Danou Krausovou.

 

Následující neděli 25. 8. 2019 nás londýnská výprava pozvala do Kolína na Kmochův ostrov od 10:00 hodin, abychom se zúčastnili 2. ročníku Plaveckého memoriálu Hany Greenfield Lustigové. Zaplavat na Labi jsme si mohli následující trasy: 500 metrů pro každého, 1 km pro dobré plavce či 3 km pro zkušené sportovní plavce nebo jsme mohli plavce jenom povzbuzovat ze břehu.

 

 

Hana Greenfield Lustigová se narodila v židovské rodině v Kolíně roku 1926. Jak bylo v Kolíně zvykem, chodila se svými rodiči, sousedy a kamarády plavat v řece Labe. Stala se výbornou plavkyní. V roce 1942 byla spolu s dalšími Židy z města a jeho okolí deportována do Terezína, poté do Osvětimi a Bergen-Belsenu. Podařilo se jí přežít. Po válce odjela za příbuznými do Londýna, brzy se však natrvalo přestěhovala do Izraele, kde se provdala za spisovatele a nakladatele Murraye Greenfielda. Věnovala se historii holokaustu, spolupracovala s památníkem Terezín, po roce 1989 se často vracela do České republiky. Zemřela v roce 2014 v Tel Avivu.


Skupina z londýnské kongregace NPLS vedená plavkyní Jane Drapkin ve spolupráci s kolínskou radnicí a plaveckými sportovními oddíly z Kolína uspořádali v srpnu roku 2018 první Plavecký memoriál Hany Greenfieldové, kterého se zúčastnili i někteří členové SK Hakoach, ŽLU a ŽSK Hagibor. Výše je fotografie z této události.

 

Fotografie: zde

 

 

Ec chajim

nová židovská komunitní iniciativa

zaměřující se na rozvoj progresivního židovského náboženského,

společenského a intelektuálního života v Praze

s podporou Evropské unie progresivního judaismu

vás pozvala na

 
KABALAT ŠABAT

 

 

POD ŠIRÝM NEBEM

 

 

 

2. srpna 2019 od 18 hod. 

s rabínským studentem Davidem Maxou

(Abraham Geiger College).

 

 

Vážení a milí přátelé,

Židovská liberální unie v ČR

vás srdečně pozvala k oslavě

v pátek 14. června 2019 v 18 hodin

do naší modlitebny ve Dlouhé 37 v Praze 1

 

KABALAT ŠABAT

 

s česko-anglickým spisovatelem, dramatikem,

publicistou a kantorem ŽLU

Benjaminem Kurasem,

a to ve stylu Rhythm 'n Jews - v jazzy rytmu,

s trochou čtení z jeho knížek a sborovým zpěvem (vaším),

který na ukulele či kytaru doprovodil i sóla zahrál

multiinstrumentalista Ivan Grün.

 

 

Ec chajim

nová židovská komunitní iniciativa

zaměřující se na rozvoj progresivního židovského náboženského,

společenského a intelektuálního života v Praze

s podporou Evropské unie progresivního judaismu

vás pozvala na

 
HUDEBNÍ KABALAT ŠABAT

 

A ŠABATOVOU VEČEŘI

 

21. června 2019 od 18 hod. 

s rabínským studentem Davidem Maxou

a profesorem Ralphem Seligem (Abraham Geiger College).

 

 

Židovský sportovní klub

ŽSK HAGIBOR

vás pozval na

 

VÝLET NA KOLECH

 

do okolí pražského Jižního Města.

Sraz byl v neděli 23. 6. 2019 v 10 hodin

pod železničním mostem na Výtoni.

 

 

 

 

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

EVA ERBENOVÁ:

27. LEDEN - DEN PAMÁTKY

OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Rozhovor se spisovatelkou Evou Erbenovou,

který byl 27. ledna 2018 vysílán

na Českém rozhlase Dvojka: zde

 


 

Milí přátelé, s radostí Vám oznamujeme,

že pěvecký sbor ŽLU Rimon má

novou sbormistryni

 

DANU KRAUSOVOU

 

Pravidelné zkoušky budou v každých 14 dní,

a to vždy v pátek od 16 hodin ve Dlouhé 37.

Vítáme nové členy pěveckého sboru Rimon!

Kdo se na zpěv necítí, může podporovat

rytmickými nástroji. Nové zájemce prosíme,

aby se ohlásili na e-mail info@zlu.cz

nebo přes SMS na mobil +420603202757

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2017

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2017

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

BENJAMIN KURAS:

TSUNAMI PRAVICOVÉHO

EXTRÉMISMU

 

Komenář česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze dne 20. 2. 2017

Odkaz: zde

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ