Vážení přátelé, s výrazem plné solidarity

Vám přeposíláme pozvánku na akci

k podpoře znovuobnovení izraelských lesů,

které byly v nedávné době poničeny

(ve většině případů úmyslně založenými) požáry:

 

KKL Keren Kayemet LeIsrael - Židovský národní fond

(pobočka v ČR),

mají tu čest Vás pozvat na

 

BENEFIČNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER

 

v Černínském paláci (hlavním sídle MZV ČR),

Loretánské náměstí 5, Praha 1 – Hradčany,

v úterý 17. 1. 2017 v 19 hodin

„Společná naděje“

ve prospěch Českého lesa v poušti Negev

a ke 115. výročí založení KKL

 

 

Záštitu laskavě převzal

ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek

R.S.V.P.
 

Keren Kayemet LeIsrael (pobočka v ČR), info: zde

 

 

Vážení a milí přátelé,

letošní svátek světel

a znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu

 

Chanuka 5777

 

připadl na dny 24. 12. 2016 – 1. 1. 2017

 

 

 

Předchanukové

 

 

společenské setkání ŽLU

 

 

V tento čas mají studenti prázdniny a mnozí rodičové odjíždějí se svými dětmi mimo Prahu na rekreaci do hor. Naši křesťanští přátelé slaví vánoční svátky. Obtížně bychom se scházeli ve větším počtu. Proto se letos některé akce konaly už před vlastními chanukovými dny. Židovská liberální unie v ČR letos uspořádala předchanukové společenské setkání ŽLU, v pondělí 19. prosince od 18:00 hodin v přízemí ŽO Praha, Maiselova 18, Praha 1. K zapálení pomocné svíčky - šamese - na chanukii se nás ve zcela zaplněné jídelně ŽO v Praze sešlo více než 100!

 

 

Zvukový záznam z celého setkání ŽLU si můžete stáhnout S využitím hesla/password Chanuka5777 zde Svíčku - šamese zapálila s požehnáním dlouholetá členka ŽLU paní Věra Chudáčková. Drašu (kázání) ke svátku Chanuka proslovil náš vzácný host a přítel ŽLU profesor Alexander Nesanel Fried. Na zvukovém záznamu si ji můžete poslechnout od začátku, tj. od časové pozice 00:00:00. Chanukové písně nám zazpívala skupina ŽLU Rimon. Na zvukovém záznamu si ji můžete poslechnout od časových pozic 00:40:40 a 01:33:35. Kantor ŽLU, česko-anglický spisovatel, dramatik a publicista Benjamin Kuras přednesl svůj příspěvek „Chanuka - ta správná verze“. Tento příspěvek najdete: zde Ze zvukovévo záznamu setkání si tento příspěvek můžete poslechnout od časové pozice 00:44:48.

 

Do programu setkání jsme zařadili také velice zajímavou přednášku izraelského občana žijícího dlouhá léta v Čechách (přítele předsedy ŽLU), pana Nasri Karrama, který česky promluvil z bohatých osobních zkušeností na velice aktuální a komplikované téma „Izraelští Arabové, spoluobčané nebo hrozba?“ Stručně nás informoval o sobě a o prostředí, ve kterém vyrůstal mezi izraelskými Araby. Podal nám informace o izraelských Arabech před vznikem Státu Izrael, dále v době od vzniku Státu Izrael v roce 1948 do roku 1967. Popsal nám dnešní situaci izraelských Arabů jako občanů Státu Izrael, jejich začlenění do života tohoto státu, jejich postoj ke státu obzvláště po roce 1992 (mírová smlouva v Oslu). Důraz dal na plnoprávnost, které se jim dostávalo a dostává od izraelských státních institucí. Analyzoval jejich nepřátelské postoje vůči Státu Izrael a podal nám také prognózu, jak se může situace vyvíjet do budoucna. Ze zvukovévo záznamu setkání si tuto přednášku můžete poslechnout od časové pozice 00:49:40. Na Erec Jisrael se pro potěšení můžete podívat z výšky na videu: zde Na předchanukovém společenském setkání ŽLU bylo podáváno pohoštění s košer vínem, bramboráčky - latkes s kuřecími řízky a koblížky - sufganijot. Chag Chanuka 5777 Sameach!

 

Fotografie: zde

 

                     

Židovská liberální unie v ČR získala na rok 2016

grant Nadačního fondu obětem holocaustu NFOH,

který úspěšně použila na přípravu a vydání knihy

z rukopisů a vzpomínek Josefa Feigla

 

„Kdo se vydal na cestu,

 

 

má o čem vyprávět“

 

 

   

 

Josef Feigl, tlumočník a překladatel, se narodil roku 1908 v Praze. Prožil téměř celé 20. století, se všemi těžkými zvraty, které přineslo. Na své rodiče, své dětství a mládí  vzpomíná ve své knížce, a také na všechna svá zaměstnání, a krátce na dobu po II. světové válce. Se svou manželkou Ernou prožil čtyři válečné roky v lodžském ghettu. Přesto podává své vzpomínky se značnou dávkou humoru a sebeironie, která je mu vlastní. Soustředí se na pozitivní stránky života a válečné roky v ghettu přechází jakoby mávnutím ruky. Teprve poslední kapitola sepsaná jeho dcerou Dr. Evou Feiglovou, narozenou po válce, dává nahlédnout do niterných pocitů rodiny, která prošla holocaustem, a ztratila většinu příbuzných.
 
Kniha vyšla díky grantu Nadačního fondu obětem holocaustu a obětavé práci Dr. Evy Feiglové, grafika Petra Nováka a dalších. Vydalo ji pro ŽLU nakladatelství Zdeněk Susa, Středokluky. Je možné si ji zakoupit v Antikvariátu a knihkupectví Judaica v Široké ulici 7, Praha 1.

 

Dr. Eva Feiglová, Židovská liberální unie v ČR, a múzická restaurace a kavárna La Boema v Radnicích u Rakovníka, Náměstí Kašpara Šternberka č. p. 64, majitelé Beatrijs Steegstra a Jan Irving, uspořádaly v pátek 16. 12. 2016 od 17:30 hodin autorské čtení z knihy vzpomínek pana Josefa Feigla. Knížkou provázela jeho dcera, editorka knihy, členka představenstva ŽLU Dr. Eva Feiglová. Židovské písně zazpíval malý pěvecký sbor ŽLU Rimon. Akce se konala o pátečním podvečeru, účastníci setkání proto také společně přivítali příchod Šabatu. Závěrem vystoupil pan Jan Irving s krásnými skladbami na koncertní sólovou kytaru. Zvukový záznam z celého autorského čtení knihy Josefa Feigla si s použitím hesla/password Feigl1 můžete stáhnout: zde

 

 

Všechny fotografie: zde

 

 

Z celého srdce blahopřejeme

ctěnému kantorovi, prezidentu a členu představenstva


panu Ing. Viktoru Davidovi

 

Schwarczovi

 

k jeho 94. narozeninám (*29. 12. 1922)

 


Děkujeme mu za obrovskou práci

a nezištnou pomoc ŽLU.

Svou hlubokou moudrost a vzdělání více než 14 let

věnuje členům ŽLU v duchovní oblasti judaismu,

při oslavě židovských svátků i při všech dalších aktivitách ŽLU.

 

Našemu váženému kantorovi přejeme pevné zdraví,

hodně štěstí a radosti, vše dobré a splnění hebrejského přání

Ad mea veesrim šana! Ať je živ a zdráv do 120!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Židovské liberální unie v ČR

konané v Maiselově 18, Praha 1,

dne 24. 3. 2016,

zvolilo nové ORGÁNY ŽLU

v následujícím složení:

PŘEDSTAVENSTVO ŽLU:

František Fendrych - předseda

a statutární zástupce ŽLU

Viktor David Schwarcz - prezident a kantor

Jiřina Marie Nováková

- místopředsedkyně a zástupkyně ŽLU

v Radě Federace ŽO v ČR

Jaroslava Maxová - místopředsedkyně

Věra Dvořáková

Eva Feiglová

Pavel Chalupa

Bohumil Skála

Jonathan Wootliff

REVIZNÍ KOMISE ŽLU:

Tomáš Bergman - předseda RK

Vladimír Erban

Věra Chudáčková

KANTOR ŽLU:

Benjamin Kuras

- Finchley Reform Synagogue, London

RABÍN ŽLU:

Thomas Salamon

- Westminster Synagogue, London

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

ŽLU V ČR LETOS POPRVÉ VYDÁVÁ

VLASTNÍ KALENDÁŘ

NA NOVÝ ŽIDOVSKÝ ROK 5776

S FOTOGRAFIEMI Z IZRAELE

 

 

Zájemci si mohou kalendář objednat

na adrese mariechen@seznam.cz

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2015

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2015

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ