NOVÝ PROGRESIVNÍ

 

 

STŘEDOEVROPSKÝ

 

 

BEJT DIN 

 

 

Vážení a milí přátelé, 

je mi potěšením s Vámi všemi sdílet prohlášení Evropské unie progresivního judaismu a Rabínského shromáždění EUPJ o zřízení Středoevropského bejt dinu (Central European Beit Din - CEBD), který bude působit jako progresivní rabínský soud pro Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Do pole působnosti rabínského soudu spadají například přestupy k židovství, potvrzení židovského statusu, náboženské rozvody a další důležité oblasti halachy.

 

Věřím, že zřízení Středoevropského bejt dinu je jedním z důležitých historických milníků pro progresivní judaismus nejen ve střední Evropě. Je nám velkou ctí i závazkem, že nová synagoga Ec chajim v Praze byla vybrána jako administrativní sídlo tohoto bejt dinu.
 

Středoevropskému bejt dinu přeji úspěch v jeho práci pro židovské komunity a organizace ve střední Evropě a těším se na spolupráci se svými kolegyněmi a kolegy, rabínkou Anitou Kantor a rabíny Mishou Kapustinem, Tomášem Kučerou, Thomasem Salamonem, Stasem Wojciechowiczem, stejně jako rabíny Andrewem Goldsteinem, Reném Pfertzelem a rabínkou Jackie Tabick. Velký dík za práci na ustanovení Středovropského bejt dinu patří všem výše zmíněným rabínkám a rabínům, a také paní Sonje Guentner, předsedkyni Evropské unie progresivního judaismu. 

 

Přeji Vám mnoho štěstí a zdraví v novém občanském roce.

Váš Rabín David Maxa

 

 

Rabíni ŽLU v ČR a zároveň nového bejt dinu CEBD Thomas Salamon a David Maxa s manželkami Renee a Juditou. Oba rabíni byli do svých funkcí zvoleni a ustanoveni on-line členským shromážděním ŽLU, které se konalo 2. prosince 2020. 

 

 


 

DUBNOVÉ ON-LINE AKCE:

 


 

Čtvrtek 1. dubna 2021, 18 hod.

Panelová diskuse:

Smysl plného břicha

aneb O jídle a pití z pohledu

židovství, křesťanství a islámu

Diskutující: rabín David Maxa,

farář Mikuláš Vymětal, p. Kristián Dembický.

Moderuje: Robert Řehák.

Záznam: zdeSobota 3. dubna 2021, 18:30 hod.

Havdala pro děti

s rabínem Davidem Maxou.


Úterý 6. dubna 2021, 18 hod.

Beseda ve spolupráci s Institutem

Terezínské iniciativy:

Holocaust z pohledu českého rabína

a výzvy pro dnešek

s rabínem Davidem Maxou.


Záznam: zde


Pátek 9. dubna 2021, 17 hod.

Kabalat šabat s ŽO Liberec

s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde


Sobota 10. dubna 2021, 10:30 hod.

Šacharit s ŽO Liberec

s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde


Sobota 10. dubna 2021, 18:30 hod.

Havdala pro děti

s rabínem Davidem Maxou.


Neděle 11. dubna 2021, 18:30 hod.

Rozhovor s rabínem Davidem Maxou:

O českém židovství

a progresivním judaismu

Radio Wawe, záznam: zdeStředa 14. dubna 2021, 19:30 hod.

Přednáška k Jom Haacmaut:

Izrael jako start-up nation

Přednášející: Linda Štucbartová.

Záznam: zde


Čtvrtek 15. dubna 2021, 18 hod.

Virtuální oslava Jom Haacmaut

s Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR


Pátek 16. dubna 2021, 17 hod.

Kabalat šabat s ŽO Liberec

s chazankou ŽLU Hanou Maxovou.

Záznam: zde


Pátek 16. dubna 2021, 17 hod.

Studium týdenního oddílu Tóry

s rabínem Davidem Maxou.


Pátek 16. dubna 2021, 18:30 hod.

Kabalat šabat

s rabínem Davidem Maxou.


Sobota 17. dubna 2021, 18:30 hod.

Havdala pro děti

s rabínem Davidem Maxou.


Pátek 23. dubna 2021, 17 hod.

Kabalat šabat s ŽO Liberec

s rabínem Davidem Maxou.

Odkaz: zde


Pátek 23. dubna 2021, 18:30 hod.

Kabalat šabat

s chazankou ŽLU Hanou Maxovou.

Odkaz: zde


 

 

 

 

 

 

 

 

Středa 3. března 2021, 19:30 hod.

Večer s Evou Erbenovou

O českém židovství

s česko-židovskou spisovatelkou

a pamětnicí.

Záznam: zde


Pátek 5. března 2021, 17 hod.

Kabalat šabat s ŽO Liberec

s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde


Sobota 6. března 2021, 10:30 hod.

Šacharit s ŽO Liberec

s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde


Sobota 6. března 2021, 18:30 hod.

Havdala pro děti

s rabínem Davidem Maxou.


Pátek 12. března 2021, 17 hod.

Kabalat šabat

s chazankou Hanou Maxovou.


Pátek 12. března 2021, 17 hod.

Studium týdenního oddílu Tóry

s rabínem Davidem Maxou.


Pátek 12. března 2021, 18:30 hod.

Kabalat šabat

s rabínem Davidem Maxou.


Sobota 13. března 2021, 18:30 hod.

Havdala pro děti

s rabínem Davidem Maxou.


Neděle 14. března 2021, 18 hod.

Panelová diskuse: Role ženy

v židovství, křesťanství a islámu

Diskutující: Gafna Váňová,

Sandra Silná Zuzana Amrani.

Moderuje: Robert Řehák

Záznam: zde


Pondělí 15. března 2021, 19 hod.

Rozhovor s Danielem Svobodou

(organizace Naděje)

Jak můžeme pomoct

lidem bez domova?


Středa 17. března 2021, 19 hod.

O díle a odkazu

Františka R. Krause z''l

Přednáší: syn Tomáš a vnuk David

Záznam: zde


Pátek 19. března 2021, 17 hod.

Kabalat šabat s ŽO Liberec

s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde


Pátek 19. března 2021, 18:30 hod.

Kabalat šabat

s chazankou Hanou Maxovou.

Záznam: zde


Sobota 20. března 2021, 10:30 hod.

Šacharit s ŽO Liberec

s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde


Sobota 20. března 2021, 18:30 hod.

Havdala pro děti

s rabínem Davidem Maxou.


Pátek 25. března 2021, 18 hod.

Kabalat šabat s ŽO Liberec

s panem předsedou Michalem Hronem.

Záznam: zde


Sobota 26. března 2021, 18:30 hod.

Pesachový seder

s rabínem Davidem Maxou.

 

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

ZPRÁVA O STAVU ŽLU

26. ÚNORA 2021

 

Odkaz: zde

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

Odkaz: zde

 


 

EVA ERBENOVÁ:

27. LEDEN - DEN PAMÁTKY

OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Rozhovor se spisovatelkou Evou Erbenovou,

který byl 6. května 2013 vysílán

na Českém rozhlase Dvojka: zde

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ

ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2021

 

Potřebujeme Vaši finanční podporu,

abychom mohli uhradit náklady

za pronájem a služby kanceláře,

modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ