Vážení a milí přátelé ŽLU v ČR,

posíláme Vám

 

PŘEHLED AKCÍ

 

od ledna do března 2018:

 

KABALAT ŠABAT, Benjamin Kuras

pátek 19. ledna, 18 hod., Dlouhá 37

 

OSLAVA TU BI-ŠVAT (Svátku stromů), Hannah Maxová

úterý 30. ledna, 18 hod., Maiselova 18, 3. patro

 

KABALAT ŠABAT, Hannah Maxová

pátek 9. února, 18 hod., Dlouhá 37

 

SVÁTEK PURIM, Hannah Maxová

středa 28. února, 18 hod., Maiselova 18, 3. patro

 

KABALAT ŠABAT, Benjamin Kuras

pátek 9. března, 18 hod., Dlouhá 37

 

SVÁTEK PESACH, 1. sederová večeře, Hannah Maxová

pátek 30. března, 18 hod., Maiselova 18, 3. patro

 

Srdečně Vás zveme na všechny tyto akce. Rezervujte si čas na setkání s přáteli. Těšíme se s Vámi na shledanou! Představenstvo ŽLU v ČR.

 

 

Vážení a milí členové a přátelé ŽLU,

blíží se velký židovský svátek

 

 

PESACH

 

- svátek osvobození z otroctví,

který letos připadá na dny 30. 3. (Erev) až 7. 4. 2018

Židovská liberální unie v ČR

Vás srdečně zve na setkání u

 

1. SEDERové večeře

 

letos o Šabatu v pátek 30. března 2018 od 18 hodin

ve společenském sále ve 3. patře Židovské radnice

ŽO Praha v Maiselově 18, Praha 1

 

 

Během rituální části večera bude čtena hebrejsko-(foneticko)-česko-anglická pesachová Hagada, kterou vydala ŽLU v roce 2001 (dotisk 2016) pod redakcí rabína Thomase Salamona a Benjamina Kurase. Rituálem sederové večeře nás provede kantorka ŽLU, operní mezzosopranistka Hannah Maxová. Během večera nám pesachové písně zazpívá pěvecký sbor ŽLU Rimon (Granátové jablko), pod vedením Dany Krausové. Pro menší děti budou připraveny omalovánky a figurky k ranám egyptským, pro větší děti puzzle a obrázková knížka s pesachovými zvyky.

 

Vstupné na Seder ŽLU, které bude zahrnovat všechny rituální části večeře, hlavní pohoštění a košer víno, bude činit 300 Kč (děti do 12 let zdarma). Tento příspěvek bude vybírán při vstupu do sálu. VÝZÝVÁME VÁS K PŘIHLÁŠKÁM na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo SMS na mobil 739776660 nejpozději do středy 28. března do 7:30 hodin ráno, poté musíme závazně nahlásit počet sederových večeří restauraci Šalom. Pozdější přihlášky nemůžeme akceptovat, ani přes obvyklé odůvodnění, že opozdilec „nebude nic jíst ani pít“. Prosím, mějte na vědomí, že ti, kteří přijdou, aniž se předem ohlásí, a ti, kteří se přihlásí, ale nakonec nepřijdou, velice komplikují finanční a rezervační situaci organizátorům Sederu. Kromě toho je kapacita sálu ve 3. patře Maiselovy 18 omezená na maximálně 60 účastníků. Až se tento počet naplní, tak vám to ihned oznámíme a další přihlášky už nebudeme přijímat. Děkujeme vám za pochopení. Nezapomeňte si vzít s sebou osobní doklady, abyste byli do budovy ŽOP vpuštěni ochrankou, která bude kontrolovat příchozí podle seznamu osob přihlášených na tuto akci. V případě potíží zavolejte na mobil 739776660. Rezervujte si čas na sváteční setkání s přáteli. Těšíme se s vámi na shledanou! Představenstvo ŽLU v ČR.

 

 

V pátek 9. března 2018 od 18 hodin

se v modlitebně ŽLU ve Dlouhé 37 v Praze 1

uskutečnil krásný

 

KABALAT ŠABAT

 

Bohoslužbu k přivítání Šabatu vedla

kantorka ŽLU Hannah Maxová

 

 

Našimi vzácnými hosty byla jeruzalémská reformní rabínka paní Maya Leibovich, jejíž oba rodiče pocházeli z Československa, její manžel Menachem a další hosté z Izraele. Paní rabínka přednesla nádhernou drašu. Při modlitbě kadiš, jsme vzpomenuli na oběti vyhlazení českého rodinného tábora v Osvětimi II – Birkenau, kde bylo noci z 8. na 9. března 1944 v plynových komorách zavražděno 3792 nevinných mužů, žen a dětí, v naprosté většině českých Židů, kteří byli deportováni do Osvětimi z terezínského ghetta v září 1943. S pěveckým sborem ŽLU Rimon, pod vedením Dany Krausové, jsme si zazpívali několik hebrejských písní. V našich malých prostorách se sešlo 45 lidí, museli se rozmístit do obou sousedních místností modlitebny ! Děkujeme všem za tak hojnou účast a přátelskou, empatickou atmosféru při zahájení tohoto Šabatu. Videa si můžete stáhnout a poslechnout: zde a zde

 

Těšíme se na shledanou při pesachovém Sederu ŽLU v pátek 30. 3. od 18 hod. ve 3. patře Maiselovy 18! Představenstvo ŽLU v ČR

 

Fotografie: zde

 

 

Židovská liberální unie v ČR

oslavila svátek

 

 

PURIM

 

 

Konala se v předvečer svátečního dne,

ve středu 28. února 2018 od 18 hodin

ve společenském sále ve 3. patře Maiselovy 18, Praha 1.

Rituálem oslavy svátku PURIM nás provedla

kantorka ŽLU, operní mezzosopranistka Hannah Maxová.

Přečetli jsme si zkrácené a upravené kapitoly z Megilat Ester.

Poté kantorka ŽLU přednesla svou veselou purimovou drašu, kterou si můžete stáhnout: zde Během oslavy vystoupil pěvecký sbor ŽLU Rimon vedený Danou Krausovou. Purimovou píseň na videu v podání sboru Rimon si můžete stáhnout: zde Malování masek bylo určeno především dětem, ale i někteří dospělí si namalovali svoji masku. Barvy, štětce, lepidlo i třpytky byly připraveny. Masky si mohli jejich autoři odnést domů. Proběhla soutěž o nejkrásnější vymalovanou masku. Cenami byly čokolády a lentilky. Ateliér D13 Zuzany Tiché (a její krásné modelky) nás poté příjemně potěšil módní přehlídkou. Následně bylo podáváno purimové občerstvení s hamantašen a košer vínem. Děkujeme Vám za hojnou účast na purimové oslavě ŽLU a těšíme se na shledanou při pesachovém sederu v pátek 30. 3. Představenstvo Židovské liberální unie v ČR.

 

PURIM (hebrejsky פּוּרִים‎‎ = losy) je nejveselejší židovský svátek připomínající vysvobození perských Židů z intrik zlého vezíra Hamana, který je chtěl 13. adaru 3405 (tj. roku 355 př. o. l.) bezpodmínečně a absolutně vyhubit, jak je to zaznamenáno v knize Ester. Název svátku připomíná Hamanovo metání losů, kterými chtěl určit nejvhodnější den pro svůj zamýšlený plán. Mezi sváteční zvyky patří veřejné předčítání knihy Ester, vzájemné se obdarovávání dárky, dary pro potřebné či příspěvky na charitu, uspořádání slavnostní hostiny, popíjení alkoholických nápojů a pořádání purimových karnevalů v maskách a kostýmech.

 

 

Fotografie: zde

Fotografie od Davida Šimáčka: zde

 

 

Vážení a milí přátelé,

Židovská liberální unie v ČR

pořádala

 

KABALAT ŠABAT

 

v pátek 9. února 2018 v 18 hodin

v naší modlitebně ve Dlouhé 37 v Praze 1

 

 

Bohoslužbu k přivítání Šabatu vedla

kantorka ŽLU Hannah Maxová.

Při chvalozpěvu (kadiš) jsme vzpomněli

na našeho dobrého přítele, předsedu ŽO v Děčíně,

Roberta Poskočila.

 

Po společných modlitbách se uskutečnil kiduš

se zpěvem tradičních šabatových písní (zmirot).

 

Fotografie: zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

EVA ERBENOVÁ:

27. LEDEN - DEN PAMÁTKY

OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Rozhovor se spisovatelkou Evou Erbenovou,

který byl 27. ledna 2018 vysílán

na Českém rozhlase Dvojka: zde

 


 

Milí přátelé, s radostí Vám oznamujeme,

že pěvecký sbor ŽLU Rimon má

novou sbormistryni

 

DANU KRAUSOVOU

 

Pravidelné zkoušky budou v každých 14 dní,

a to vždy v pátek od 16 hodin ve Dlouhé 37.

Vítáme nové členy pěveckého sboru Rimon!

Kdo se na zpěv necítí, může podporovat

rytmickými nástroji. Nové zájemce prosíme,

aby se ohlásili na e-mail info@zlu.cz

nebo přes SMS na mobil +420603202757

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2017

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2017

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

BENJAMIN KURAS:

TSUNAMI PRAVICOVÉHO

EXTRÉMISMU

 

Komenář česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze dne 20. 2. 2017

Odkaz: zde

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ