Ijar, Nisan, Adar, Ševat, Tevet, Kislev 5769, Archiv novinek

17. adar 5769
13. 3. 2009

Kabalat Šabat

shabbosVážení a milí přátelé, připomínáme Vám, že v pátek 13. 3. 2009 od 18:00 hodin, ŽLU pořádá páteční večerní bohoslužbu Kabalat Šabat v modlitebně ŽLU, Dlouhá 37, Praha 1. Bohoslužbu povede D. Šimon.
Příští sobotu 21. 3. povede rabín Dr. Tomáš Kučera na Židovské radnici, Maiselova 18 (3. patro) dopolední šabatovou bohoslužbu Šachrit od 10:30 hodin a studium týdenního oddílu Tóry od 12:00 hodin. V pátek 20. 3. se nebude konat Kabalat Šabat v modlitebně ŽLU ve Dlouhé 37.
Těšíme se s Vámi na shledanou!

Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

15. adar 5769
11. 3. 2009

Viktor Schwarcz vystoupil ze ŽOP

Viktor SchwarczVážení přátelé, kantor Židovské liberální unie v ČR pan Ing. Viktor David Schwarcz se rozhodl vystoupit ze Židovské obce v Praze. Své důvody sdělil v dopise, s jehož zveřejněním vyslovil souhlas a který je přílohou této zprávy. Chápeme, jak pro něho - potomka mnoha generací ortodoxních Židů a člověka, který prožil židovský osud i v jeho nejtragičtějších stránkách - muselo být takové rozhodnutí těžké.

Pan Ing. Viktor David Schwarcz zároveň požádal o členství v Židovské obci v Děčíně, kam byl s radostí přijat. Je tam již mnoho let ctěným hostem a stejně jako v ŽLU moudrým a vzdělaným kantorem, který pravidelně vede šabatové a sváteční bohoslužby v obou liberálních židovských komunitách. Respektujeme rozhodnutí našeho váženého kantora, souhlasíme s důvody, které ke svému vystoupení uvedl, a ujišťujeme ho svojí plnou podporou. Přejeme mu pevné zdraví a těšíme se na každé další setkání.

Představenstvo Židovské liberální unie v ČR
Dopis ŽOPpdf

2. adar 5769
26. 2. 2009

Kabalat Šabat s Dr. Kučerou

Vážení a milí přátelé,
tento týden opět přijede do Čech rabín Dr. Tomáš Kučera. V pátek 27. 2. 2009 od 18:00 hodin v DSP Hagibor (Vinohradská 159, Praha 10) povede páteční večerní bohoslužbu Kabalat Šabat, po které bude následovat společná večeře a přednáška rabína. Bohoslužba bude samozřejmě vedena podle siduru Hegjon Lev. Pokud máte svůj vlastní, vezměte jej, prosím, s sebou. Na místě bude k zapůjčení pouze omezený počet.

Proto se tento pátek 27. 2. nebude konat Kabalat Šabat v modlitebně ŽLU ve Dlouhé 37, ale příští týden v pátek 6. 3. tam už opět bude pravidelná páteční bohoslužba ŽLU pod vedením D. Šimona.

Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

Ijar, Nisan, Adar, Ševat, Tevet, Kislev 5769, Archiv novinek