Sivan, Ijar, Nisan, Adar, Ševat, Tevet 5769, Archiv novinek

22. nisan 5769
16. 4. 2009

Všichni jsme lidé

Vážení členové a přátelé ŽLU v ČR, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) nás požádalo o rozšíření následující pozvánky na akce, kam nás ICEJ, s nímž jsme v listopadu 2007 pořádali shromáždění na Staroměstském náměstí proti pochodu neonacistů, srdečně zve k účasti:

Ve spolupráci s předsedou Senátu PČR Přemyslem Sobotkou a pod záštitou primátora hl. m. Prahy Pavla Béma pořádá ICEJ v dubnu 2009 v Praze sérii veřejných akcí zaměřených na problematiku antisemitismu

Mezinárodní konference „Antisemitismus a současnost“ ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy

Mezinárodní konference Antisemitismus a současnostPátek 17. 4. 2009 – v prostorách Velkého zasedacího sálu Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2

Součástí každého příspěvku bude diskuse, kterou moderuje novinář Jefim Fištejn. Jednacím jazykem je angličtina a čeština, simultánní tlumočení zajištěno. Pro účast je nutno se předem zaregistrovat na icej@ecn.cz!

Pochod dobré vůle ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy

Pochod dobré vůleNeděle 19. 4. 2009 – sraz před 13:30 na Staroměstském náměstí. Pochod dobré vůle povede ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské zahrady, kde se jeho účastníci připojí k navazujícímu shromáždění „Všichni jsme lidi“. Cílem pochodu je prakticky a viditelně se přihlásit k hodnotám přátelství a pravdy a vyjádřit jasný občanský postoj nesouhlasu s rasistickými předsudky. Choreografie pochodu pod vedením šéfa baletu Moravskoslezského divadla v Ostravě má umělecky vyjádřit duchovní proměnu beznaděje v naději. Zúčastní se ho několik desítek profesionálních tanečníků a hudebníků. Na trase bude několik zastavení na významných místech, která budou umělecky ztvárněna tancem, hudbou a rytmikou včetně recitace starozákonních textů.

Všichni jsme lidi ve spolupráci s předsedou Senátu PČR Přemyslem Sobotkou

plakat.jpg, 10kBNeděle 19. 4. 2009 – od 15:00 hodin ve Valdštejnské zahradě – sídle Senátu. Tradiční shromáždění, které se koná již pošesté ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a pod záštitou předsedy Senátu a primátora Prahy. Těchto setkání se v průběhu let zúčastnily již tisíce lidí, promluvili zde poslanci a senátoři, diplomaté, představitelé nevládních organizací, umělci a mnozí další, včetně pamětníků, kteří přežili holocaust. Shromáždění mají tradičně také velmi bohatý hudební program. Jejich hlavním cílem je deklarovat, že antisemitismus do slušné společnosti nepatří.

Hlavním hudebním hostem letošního ročníku bude zpěvák Yair Dalal se svou skupinou z Izraele. Dále zazpívá kantor liberecké židovské obce Michal Foršt a texty modliteb přednese herec Jan Potměšil. Shromážděné pozdraví předseda Senátu Přemysl Sobotka a velvyslanec státu Izrael v ČR J. E. Jaakov Levy. Hlavními řečníky budou nositelka státní medaile Za zásluhy a pamětnice přeživší Osvětim Marta Kottová, poslankyně Evropského parlamentu Jana Hybášková, mezinárodní ředitel ICEJ z Jeruzaléma Jürgen Bühler a tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus, který seznámí přítomné se zprávou o projevech antisemitismu v ČR. Na setkání bude zveřejněna Pražská výzva „Stop antisemitismu a neonacismu“.

Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

1. nisan 5769
26. 3. 2009

Pozvánka a výzva k přihláškám

pesach_synove.jpg, 21kBVážení a milí členové a přátelé Židovské liberální unie v ČR,
blíží se velký židovský svátek Pesach svátek osvobození z otroctví, který letos připadá na dny 8. - 16. dubna. Ve spolupráci s Židovskou obcí v Děčíně a s dalšími židovskými organizacemi - Sdružením židovských odbojářů a vojáků, Hidden Child, Magenem a Spolkem akademiků Židů - připravujeme společné setkání na erev Pesach u 1. sederové večeře ve středu 8. 4. 2009 od 18:00 hodin ve společenském sále ČUN ve Dlouhé 37, Praha 1. Sederovou bohoslužbu v Praze povede kantor ŽLU Benjamin Kuras.

Další den v podvečer pořádá Židovská obec v Děčíně 2. sederovou večeři (jak je to zvykem v diaspoře), a to ve čtvrtek 9. 4. 2009 od 17:30 hodin v děčínské synagoze, Žižkova 4. Rituálem sederové večeře Vás v Děčíně bude provázet kantor ŽLU Viktor David Schwarcz.

pesach_birkat_hamazon.jpg, 4,3kBBěhem rituální části bude čtena hebrejsko-(foneticko)-česko-anglická pesachová Hagada, kterou vydala ŽLU v překladu rabína Thomase Salamona a Benjamina Kurase. Vstupné na každý ze Sederů, které bude zahrnovat rituální část večeře, hlavní pohoštění, košer víno a příspěvek na pronájem sálu ČUN bude činit 200,- Kč. Bude vybírán při vstupu do sálu. Tímto oznámením Vás všechny srdečně zveme alespoň na některý ze sederů. Přihlášky posílejte na e-mail info@zlu.cz nejpozdeji do pondělí 6. 4. do 20:00 hodin. Rezervujte si čas na sváteční setkání s přáteli. Těšíme se s Vámi na shledanou!

Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

Sivan, Ijar, Nisan, Adar, Ševat, Tevet 5769, Archiv novinek