Adar, Ševat, Tevet, Kislev, Chešvan, Tišri 5769, Archiv novinek

24. kislev 5769
20. 12. 2008

Chanuka sameach!

Vážení a milí přátelé,
přejeme Vám všem krásné a hluboké prožití svátečních dnů, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a úspěchů v novém občanském roce 2009.

Poděkování za podporu Kulturbüro Sachsen e.V.

Židovská liberální unie v České republice upřímně děkuje německé organizaci Kulturbüro Sachsen e.V. za otevřenou podporudoc postojům a akcím ŽLU proti rasismu a neonacismu. Kulturbüro Sachsen e.V. odpovědělo také FŽO, ŽOP a ŽMdoc, které se distancovalydoc od účasti zástupců ŽLU na demonstraci Antifašistické akce. Další relevantní dokumenty naleznete níže.
Kulturbüro Sachsen e.V. je nevládní nezisková organizace, která již sedm let radí a pomáhá místním spolkům, mládežnickým iniciativám, církevním komunitám, organizačním sítím, ale i státní správě, samosprávě a firmám v celém Sasku. Jejím cílem je eliminovat každodenní rasismus ve společnosti a etablované pravicově extremistické struktury a nahradit je živoucí a demokratickou občanskou společností.

Celý dopis

Zaniklý svět původních českých Romů a Sintů

zanikly_svetVážení a milí přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy "Zaniklý svět původních českých Romů a Sintů", jejichž tragický osud byl stejný, jako osud mnoha našich blízkých. Nikdy bychom neměli zapomenout větu, kterou nám při nedávné demonstraci proti neonacismu a rasismu na Palachově náměstí řekla paní Jana Dráská:
"Romské matky šly do plynu se svými dětmi stejně jako matky židovské..."
Vernisáž výstavy se koná v pondělí 22. 12. 2008 od 17:00 hodin v galerii Portheimka, Štefánikova 12, Praha 5. Výstava bude dále otevřena 5. až 30. 1. 2009 vždy od 10:00 do 17:00 hodin.

Pozvánkapdf
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

17. kislev 5769
14. 12. 2008

Kabalat Šabat

Join us for Shabbat.Na další bohoslužbu k přivítání Šábesu můžete přijít až 9. ledna (14. tevetu) v 18 hodin. Pokud by jste chtěli přispět k rodinné atmosféře setkání, můžete přinést něco k zakousnutí (seznam košer potravin naleznete na stránkách ŽOP). Těšíme se na Vás na příštím Kabalat Šabat, nebo na Chanuce.

Hezké svátky,
David Levi

8. kislev 5769
5. 12. 2008

Pozvánka na předchanukové setkání

Chanuka 5768Vážení a milí přátelé,
blíží se velký židovský svátek světel a znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu Chanuka v roce 5769, jehož Erev letos začíná v neděli 21. 12. Řada z nás bude v té době trávit prázdniny na konci občanského roku se svými dětmi na horách či jinde. Proto jsme se, podobně jako v dřívějších letech, rozhodli, že Židovská liberální unie v ČR spolu s přáteli ze Sdružení židovských odbojářů a vojáků, Magen, Hidden Child a Spolku akademiků Židů, společně uspořádají předchanukové setkání, a to ve čtvrtek 18. prosince od 18:00 hodin v Maiselově 18, v zasedací síni ve 3. patře.

Oslava bude zahájena krátkou bohoslužbou, symbolickým zapálením 1. svíčky na chanukii a úvahou (drašou) o svátku Chanuka, které povede kantor ŽLU Ing. Viktor David Schwarcz Přednášku o historii a ne příliš známých zajímavostech svátku Chanuka poté prosloví Dr. Novotná z Ústavu židovských studií HTF UK. S velkou radostí a poděkováním Vám oznamuje, že pozvání na náš společenský večer přijal také houslový virtuos Alexander Shonert, který se svojí maminkou klavíristkou Natalií Shonertovou přednese hudební vystoupení na chanukové motivy.

Plánujeme pro Vás i pohoštění s vínem, a proto počítejte se vstupným 200 Kč. Přihlašte se, prosíme, na e-mail info@zlu.cz a to nejpozději do pondělního večera 15. prosince, abychom Vám všem stačili zajistit občerstvení. Rezervujte si čas na sváteční setkání s přáteli. Můžete si s sebou vzít i svoji chanukii (s 1 svíčkou) a drejdl.

Těšíme se na Vaše přihlášky a brzy na shledanou!
Pozvánkadoc

Stop neonacismu a rasismu. Posviťme si na neonacisty!

Tisková zpráva

08_toleranceV listopadu říjnu a listopadu 2008 došlo na sídlišti v Janově ke zlomovému okamžiku: s útoky neonacistů poprvé otevřeně sympatizovali i místní lidé. Není nám lhostejné, že zde opakovaně dochází k problémům, avšak násilí není řešením. Myslíme si, že je na občanech České republiky, aby ukázali, na kterou stranu se přikloní. Buď na stranu pasivní, uzavřené a snadno manipulovatelné společnosti, kterou chtějí neonacisté, anebo na stranu společnosti demokratické, ve které probíhá otevřená diskuse a problémy se řeší společně, s přihlédnutím k potřebám všech zainteresovaných skupin. Z těchto důvodů jsme se rozhodli svolat na 10. prosince 2008 demonstraci, kde lidé dostanou příležitost vyjádřit nesouhlas s rasismem, neonacismem a lhostejností.

Celý článek

Stop neonacismu a rasismu!

Vážení přátelé,
Židovská liberální unie v České republice se jednoznačně připojuje k prohlášení "Stop neonacismu a rasismu". V zásadních pohledech souhlasíme také s prohlášením Antifašistické akce (AFA), na které oceňujeme otevřené označení společenských příčin situací, z nichž vznikají rasově podbarvené konflikty mezi obyvateli ČR. Zástupci představenstva a členové ŽLU se zúčastní jak veřejného shromáždění TOS ve středu 10. 12. 2008 od 18:00 hodin v Praze na náměstí Jana Palacha, tak demonstrace AFA v sobotu 13. 12. 2008 od 14:00 hodin u bývalého nádraží Praha – Těšnov (vedle stanice metra C – Florenc).

Věříme, že najdeme Vaši podporu i v případných demonstracích proti extrémismu, rasismu a neonacismu přímo na místě nedávného činu - v litvínovském sídlišti Janov - kde si ŽLU preventivně, už 21. 11. 2008, oficiálně rezervovala klíčové prostory, aby zamezila dalším provokacím neonacistických skupin, zvláště z řad tzv. Dělnické strany, které využívají napjaté situace mezi tamní romskou komunitou a okolním obyvatelstvem k získávání politických sympatií pro své návrhy radikálního násilného řešení. Je třeba důrazně apelovat na politiky a členy státních a místních úřadů, aby se vážně a rychle zabývali tíživou a krajně nebezpečnou situací kolem množících se romských ghett, v nichž pak samozřejmě mohou prosperovat i kriminální živly a kde narůstá "nepřizpůsobivé" chování k okolí, což je na druhé straně společnosti živnou půdou pro neonacistickou a rasistickou ideologii. Je naší povinností tomu zamezit.

Jménem představenstva ŽLU v ČR
Ing. František Fendrych, Ph.D., předseda

Adar, Ševat, Tevet, Kislev, Chešvan, Tišri 5769, Archiv novinek