Adar, Ševat, Tevet, Kislev, Chešvan, Tišri 5769, Archiv novinek

26. tevet 5769
22. 1. 2009

Poděkování a projev sympatie z Izraele

Všem, kteří jste se zúčastnili shromáždění 11. 1. 2009 na podporu Izraele, nebo alespoň v duchu byli s námi na  náměstí Franze Kafky, přeposíláme projev sympatie od pana Hanuše Weigla z izraelského města Herzlia:

Milý pane doktore,
dostal se mi do rukou Váš mejl s fotkami demonstrace 11. t. m.. Hřeje mi to srdce (96 leté). Blahý autor Kishon už to vyjádřil, když napsal "Pardon, že se bráníme".
Přeji Vám JIŠAR KOACH!
Přeloženo: Ať Vám energie zůstane zachována!
Hanuš Weigl

Srdečně děkujeme, neumíme si ani představit krásnější a dojemnější ocenění ...

Představenstvo Židovské liberální unie v České republice

13. tevet 5769
9. 1. 2009

Kabalat Šabat v Děčíně

03_chanuka_decin.jpg, 17kB

Zveme Vás na první z řady šabatových setkání v děčínské synagoze, které se uskuteční 16. ledna 2009.

Program:
16:30 - Přednáška "Úvod do judaismu I." (Dr. L. Arava-Novotna)
17:15 - Kabalat šabat (kantor Ing. V. Schwarcz)
18:00 - Společné posezení u občerstvení, které bude doprovázet draša (Ch. Plavcová a D. Šimon).

Poznámka: Prosíme, aby každý z Vás přinesl něco vegetariánského ke společnému posezení na společný stůl.

V pátek 16. ledna se nebude konat Kabalat Šabat v ŽLU.
D. Šimon

12. tevet 5769
8. 1. 2009

Shromáždění na podporu Izraele

Židovská liberální unie v České republice svolává v neděli 11. 1. 2009 od 14:00 hodin na Náměstí Franze Kafky v Praze 1 řádně ohlášenépdf veřejné shromáždění na podporu Izraele v boji proti teroristické organizaci Hamas. Souhlasíme s věcnými údaji o konfliktu a s argumenty, které uvádí ve svých vyjádřeníchdoc Velvyslanectví Izraele v ČR a jež jsou často v rozporu se zprávami sdělovacích prostředků. Pro další informaci Vám anglicky posíláme vyjádření izraelského ministra obrany Ehuda Barakadoc a izraelského prezidenta Šimona Peresedoc.
Vyzýváme všechny přátele, kteří spolu s námi sdílí uvedené názory, k účasti na shromáždění na podporu Izraele!

Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

Israel Expands Operation “Cast Lead”doc

Adar, Ševat, Tevet, Kislev, Chešvan, Tišri 5769, Archiv novinek