Adar, Ševat, Tevet, Kislev, Chešvan, Tišri 5769, Archiv novinek

25. tišri 5769
24. 10. 2008

Poděkovaní od Miloslava Vlčka

Obrželi jsme poděkovanídoc od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Ing. Miloslava Vlčka, za otevřený dopis ŽLU v ČR k provokaci neonacistů na vernisáži výstavy fotografií Olivera Morgensterna a Dariny Krajákové v Plzni dne 29. 9. 2008. Jsme vděčni za to, že tak významný státní činitel sleduje aktivitu Židovské liberální unie v ČR a její rozhodné akce proti stále se opakujícím a stupňujícím se neonacistickým provokacím, které se nesetkávají s dostatečně důraznou reakcí právních institucí ani orgánů státní moci.

Věříme, že se tuto tíživou situaci podaří změnit.
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

Arabsko - české koření

Arabsko-české koření

24. tišri 5769
22. 10. 2008

Šábes s Kučerou

Vážení a milí přátelé, připomínáme Vám informaci a pozvánku na další z pravidelných setkání s reformním rabínem Dr. Tomášem Kučerou, které pořádá Bejt Simcha ve spolupráci s WUPJ - Světovou unií progresivního judaismu tento PÁTEK 24. ŘÍJNA OD 18 HODIN s programem:

Páteční večerní bohoslužba Kabalat šabat, společná večeře, přednáška rabína Kučery, program pro děti
- vstup: 50 Kč dospělí, 30 Kč studenti, děti do 12 let zdarma (pouze pro přihlášené).

Doporučujeme Vám účast na těchto zajímavých setkáních, na která už pravidelně chodí řada členů ŽLU.
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

20. tišri 5769
18. 10. 2008

Rozpusťte Dělnickou stranu!

V sobotu ráno, ve druhý den voleb, jsem dostala rozhořčený dopis od pána, kterého osobně vůbec neznám, a tedy nemohu být podezírána z manipulace s fakty. To, co předvádí v posledních dnech Dělnická strana se svými nacistickými členy z Národního odporu, přesáhlo jakoukoli únosnou mez.

Pisatel dopisu je hudebník a stal se bezprostředním svědkem řádění neonacistů:

Celý článek

8. tišri 5769
7. 10. 2008

Protestujeme proti chování neonacistů

2008_O_Morgenstern_PlzenPředstavenstvo a duchovní Židovské liberální unie v České republice ostře protestují proti provokativnímu chování skupiny neonacistů vedené Václavem Burešem při vernisáži výstavy fotografií členů ŽLU Olivera Morgensterna a Dariny Krajákové "Izrael očima kamery a fotoaparátu", která se konala na Magistrátu města Plzně v pondělí 29. 9. od 18:00 hodin.

Posměšné vystupování neonacistů k vystaveným tragickým dokumentům uráží památku obětí války a holocaustu, dotýká se našich citů a úcty k zavražděným blízkým a odporuje základním etickým normám civilizované společnosti. Fotografování návštěvníků výstavy bez vlastního svolení hrubě narušuje jejich osobní svobodu a vytváří důvodné podezření, že jde o záměrnou dokumentaci osob sympatizujících s Izraelem nebo osob židovského původu. Věříme, že česká veřejnost a státní orgány nepřipustí, aby podobné provokace zůstávaly beztrestné a staly se běžnou normou vystupování extremistických skupin.

Podrobnosti této další hanebné události v Plzni byly zveřejněny v regionální MF Dnes dne 1. 10. 2008doc. Připomínáme, že právě dokumentarista Oliver Morgenstern zachytil svou kamerou pochod neonacistů před plzeňskou synagogou dne 1. 3. 2008 včetně výkřiku "Židi do plynu!", který se z jejich řad ozval. Přes soudní žalobu zůstalo i takové vystoupení extrémistů bez trestu...

Co nosí neonac?

2. tišri 5769
30. 9. 2008

Roš Hašana 5769

Sana tova 5769Vážení a milí přátelé, příchod nového židovského roku 5769, který začal v pondělí 29. září v 18:27 hodin, oslaví členové a přátelé Židovské liberální unie v ČR společně s Židovskou obcí v Děčíně.

K tomuto setkání se sejdeme v děčínské synagoze (Žižkova ul. 4) v neděli 5. října od 15:30 hodin. Novoroční bohoslužbu včetně troubení na šofar povede kantor ŽLU Ing. Viktor David Schwarcz. O historii a významu svátku promluví členka ŽO v Děčíně Dr. L. Arava-Novotná z Ústavu židovských studií HTF UK. Prosíme Vás o závazné potvrzení Vaší účasti na oslavě v Děčíně v neděli 5. 10. zprávou na e-mail info@zlu.cz, a to nejpozději ve čtvrtek 2. 10. do 14:00 hodin!

Přejeme Vám všem Šana Tova 5769! Ať je to sladký a dobrý nový rok.

9 bran

Vážení a milí přátelé, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na podzimní (filmovou a divadelní) část (tradičně spojenou se začátkem nového židovského roku) IX. ročníku festivalu česko-německo-židovské kultury 9 bran, která bude zahájena ve středu 1. 10. 2008 v Luhačovicích. Ve 2 přílohách Vám posíláme PROGRAM a další informace o této už tradiční a úspěšné akci, jejímž partnerem je v posledních třech letech Židovská liberální unie v ČR.

Přejeme plný zdar podzimní části festivalu 9 bran a všem, kteří ji navštíví, krásné kulturní žážitky.
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR
Program Luhačovicedoc
Leták Luhačovicepdf

Adar, Ševat, Tevet, Kislev, Chešvan, Tišri 5769, Archiv novinek