Adar, Ševat, Tevet, Kislev, Chešvan, Tišri 5769, Archiv novinek

16. chešvan 5769
14. 11. 2008

Akce s rabi Kučerou

Vážení a milí přátelé, příští týden opět přijede do Čech rabín Dr. Tomáš Kučera, který bude mít ve čtvrtek 20 .11. od 18:00 hodin přednášku ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽM (Maiselova 15) na téma "Golem v rabínském, středověkém a moderním myšlení - problematika klonování", z cyklu Židovství a etika.

V sobotu 22. 11. pak rabín Kučera povede na Židovské obci, Maiselova 18 (3. patro) dopolední šabatovou bohoslužbu - šachrit (od 10:30 hodin) a studium týdenního oddílu Tóry (od 12:00 hodin). Doporučujeme Vám účast na těchto zajímavých setkáních, na která už pravidelně chodí řada členů ŽLU.

Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

Adar, Ševat, Tevet, Kislev, Chešvan, Tišri 5769, Archiv novinek