Židovská liberální unie

CHANUKA 5777

 

Vážení a milí přátelé, židovský svátek světel a znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu CHANUKA v roce 5777 letos připadá na dny 24. 12. 2016 – 1. 1. 2017. V ten čas mají studenti prázdniny a mnozí rodičové odjíždějí se svými dětmi mimo Prahu na rekreaci do hor. Naši křesťanští přátelé slaví vánoční svátky. Obtížně bychom se scházeli ve větším počtu. Proto se letos některé akce konaly už před vlastními chanukovými dny. Židovská liberální unie v ČR letos uspořádala předchanukové společenské setkání ŽLU, v pondělí 19. prosince od 18:00 hodin v přízemí ŽO Praha, Maiselova 18, Praha 1. K zapálení pomocné svíčky - šamese - na chanukii se nás ve zcela zaplněné jídelně ŽO v Praze sešlo více než 100!

Zvukový záznam z celého setkání ŽLU si můžete stáhnout S využitím hesla/password Chanuka5777 zde Svíčku - šamese zapálila s požehnáním dlouholetá členka ŽLU paní Věra Chudáčková. Drašu (kázání) ke svátku Chanuka proslovil náš vzácný host a přítel ŽLU profesor Alexander Nesanel Fried. Na zvukovém záznamu si ji můžete poslechnout od začátku, tj. od časové pozice 00:00:00. Chanukové písně nám zazpívala skupina ŽLU Rimon. Na zvukovém záznamu si ji můžete poslechnout od časových pozic 00:40:40 a 01:33:35. Kantor ŽLU, česko-anglický spisovatel, dramatik a publicista Benjamin Kuras přednesl svůj příspěvek „Chanuka - ta správná verze“. Tento příspěvek najdete: zde Ze zvukovévo záznamu setkání si tento příspěvek můžete poslechnout od časové pozice 00:44:48.

 

Do programu setkání jsme zařadili také velice zajímavou přednášku izraelského občana žijícího dlouhá léta v Čechách (přítele předsedy ŽLU), pana Nasri Karrama, který česky promluvil z bohatých osobních zkušeností na velice aktuální a komplikované téma „Izraelští Arabové, spoluobčané nebo hrozba?“ Stručně nás informoval o sobě a o prostředí, ve kterém vyrůstal mezi izraelskými Araby. Podal nám informace o izraelských Arabech před vznikem Státu Izrael, dále v době od vzniku Státu Izrael v roce 1948 do roku 1967. Popsal nám dnešní situaci izraelských Arabů jako občanů Státu Izrael, jejich začlenění do života tohoto státu, jejich postoj ke státu obzvláště po roce 1992 (mírová smlouva v Oslu). Důraz dal na plnoprávnost, které se jim dostávalo a dostává od izraelských státních institucí. Analyzoval jejich nepřátelské postoje vůči Státu Izrael a podal nám také prognózu, jak se může situace vyvíjet do budoucna. Ze zvukovévo záznamu setkání si tuto přednášku můžete poslechnout od časové pozice 00:49:40. Na Eretz Israel se pro potěšení můžete podívat z výšky na videu: zde

 

Na předchanukovém společenském setkání ŽLU bylo podáváno pohoštění s košer vínem, bramboráčky - latkes s kuřecími řízky a koblížky - sufganijot. Chag Chanuka 5777 Sameach!

Zpět
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Chanuka 5777
Chanuka 5777
Detail obrázku Stáhnout obrázek
 
 
Powered by Phoca Gallery
 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz