Vzdelani

Vzdělávání

KURZY BIBLICKÉ A MODERNÍ HEBREJŠTINY

Věková hranice účastníků všech kurzů je neomezená.  Finančně jsou kurzy a stránky podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávacích aktivit příslušníků národnostních menšin.

V září 2023 pokračují stávající kurzy a kurz pro úplné začátečníky.

Výuka hebrejštiny je rozdělená na pět stupňů pokročilosti od Alef až po Gimel. Probíhá v malých skupinách, je možná také individuálně. Výuka je zaměřena na čtení, psaní, poslech a mluvení, a to s použitím písní, biblických textů i videí zaměřených podle stupně pokročilosti. Výuka je vhodná pro začátečníky i pokročilé, probíhá prezenčně, online nebo kombinovaně. Můžete se kdykoliv připojit, kurzy jsou bez omezení věku. Doba a časy výuky jsou přibližné, záleží na dohodě.

V únoru bude otevřen nový kurz pro úplné začátečníky (v případě dostatečného počtu přihlášek) a budou pokračovat stávající kurzy biblické hebrejštiny a hebrejštiny Mišny.

Eliezer Ben-Yehuda (1858 - 1922) považoval znovuoživení hebrejštiny za hlavní předpoklad židovského národního obrození.

 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz