Židovská liberální unie
úterý, 17 leden 2023 11:31

Rabín David Maxa: prezidentské volby

Jsem přesvědčen o tom, že duchovní by neměl vyzývat k politické podpoře konkrétního kandidáta nebo kandidátky, nýbrž se snažit spojovat lidi odlišných politických názorů. Navzdory tomu nebo spíše právé proto, aniž bych zmiňoval jméno někoho konkrétního, bych nám všem chtěl popřát, aby se nám podařilo zvolit člověka vnitřní integrity, ve kterém se snoubí respekt k demokracii a schopnost inspirovat lidi k empatii a lásce k bližnímu.

V rabínské tradici existuje zajímavá debata o tom, proč se Bůh rozhodl pověřit vyvedením svého lidu z Egypta Mojžíše. Když se zamyslíme nad jeho životním příběhem, nalezneme několik klíčových charakterových vlastností a rozhodnutí, díky kterým byl Mojžíš považován za vhodného člověka k uskutečnění tohoto úkolu a kvůli nimž o něm říkáme: "Lo kam be-Jisra'el ke-Moše od. V Izraeli již nikdy nepovstal nikdo jako Mojžíš".

Již ve chvíli, kdy se Mojžíš jako egyptský princ postavil za mučeného otroka, prokázal to, že není lhostejný k osudu ostatních lidí. Tím, že dokázal spatřit Boží přítomnost v hořícím keři, zase ukázal svou schopnost trpělivého pozorování světa kolem sebe. Když ho Bůh pověřil úkolem vyvést izraelský lid z egyptského otroctví, nejprve o sobě pochyboval, čímž dokázal, že mu nechybí skromnost a že nebaží po moci. Během čtyřicetiletého putování po poušti se vždy díval do budoucna a nikdy nebyl populistou. Říkal věci na rovinu a nesliboval nesplnitelné. Navzdory všem svým chybám a nedostatkům se z nich vždy dokázal za pochodu poučit. A když se naplnil jeho čas, svou moc, která mu byla svěřena, předal bez hořkosti svému následovníkovi.

Zbývá snad ještě otázka, koho bychom volit neměli. Zde bych si rád vypůjčil trefná slova Václava Havla: „Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.“

Přeji nám všem, ať se rozhodneme správně.

Rabbi David Maxa

 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám

Položky označené (*) je nutné vyplnit.
Zadejte prosímVaše jméno a příjmení.
Zadejte prosím Vaše telefonní číslo.
Invalid Input
Zadejte prosím Vaši e-mailovou adresu.
Položky označené (*) je nutné vyplnit.
Zadejte prosím předmět Vaší zprávy.
Napište nám zprávu!
Odeslat