Židovská liberální unie
středa, 06 září 2023 12:27

Roš hašana a Jom kipur

Vážení a milí přátelé, blíží se příchod nového židovského roku 5784, který podle občanského kalendáře začne předvečerem v pátek 15. září 2023. Přejeme Vám všem Šana tova 5784! Ksívó vachasimó tauvó! To znamená: Mnoho zdraví a štěstí v novém roce 5784! Kéž by Tě nebeští písaři zapsali do Knihy života, a kéž by Bůh jejich zápis svým jménem a svou pečetí potvrdil! Věříme, že Ti z Vás, kteří nebudou mít možnost zúčastnit se níže uvedených svátečních setkání ŽLU, prožijí Vysoké svátky v blízkých židovských obcích, kde budou jistě vlídně přijati, nebo si tyto svátky připomenou ve svých rodinách či v kruhu dobrých přátel.

PŘEHLED oslav Vysokých svátků v ŽLU:
Roš hašana, 1. den - sobota 16. září 2023, 18:00, Maiselova 18, 3. patro
Jom kipur, ukončení půstu - pondělí 25. října, 18:00, Maiselova 18, 3. patro
uvedená setkání povede kantorka ŽLU Hannah Maxová a vystoupí na nich pěvecký sbor ŽLU Rimon

Později dostanete podrobnější pozvánky a instrukce k jednotlivým setkáním ŽLU o Vysokých svátcích. Zapište si výše uvedená data do diáře a rezervujte si čas na sváteční setkání s přáteli. Těšíme se s Vámi na shledanou!
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz