ŽLU ... náboženský, kulturní a společenský život

Vzdělávání - KURZY BIBLICKÉ A MODERNÍ HEBREJŠTINY

Židovská liberální unie

ŽLU ... brání židovskou pospolitost

Židovská liberální unie v ČR sdružuje občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu. (více...)

Akce a aktuality

čtvrtek, 26 leden 2023 13:09

Přednáška ke svátku Tu bi-švat

Ec chajim nás srdečně zve na tubišvatovou přednášku rabína Meira Azarího PLANTING THE SEEDS BETWEEN ISRAEL AND CZECHIA (Sázení semen vztahů mezi Izraelem a Českem), která se uskuteční v synagoze Ec chajim v Jindřišské 27, Praha 1, v pondělí 16. ledna 2023 od 19 hod. Přednáška bude probíhat v angličtině s konzekutivním tlumočením do češtiny.

úterý, 17 leden 2023 11:31

Rabín David Maxa: prezidentské volby

Jsem přesvědčen o tom, že duchovní by neměl vyzývat k politické podpoře konkrétního kandidáta nebo kandidátky, nýbrž se snažit spojovat lidi odlišných politických názorů. Navzdory tomu nebo spíše právé proto, aniž bych zmiňoval jméno někoho konkrétního, bych nám všem chtěl popřát, aby se nám podařilo zvolit člověka vnitřní integrity, ve kterém se snoubí respekt k demokracii a schopnost inspirovat lidi k empatii a lásce k bližnímu.

V rabínské tradici existuje zajímavá debata o tom, proč se Bůh rozhodl pověřit vyvedením svého lidu z Egypta Mojžíše. Když se zamyslíme nad jeho životním příběhem, nalezneme několik klíčových charakterových vlastností a rozhodnutí, díky kterým byl Mojžíš považován za vhodného člověka k uskutečnění tohoto úkolu a kvůli nimž o něm říkáme: "Lo kam be-Jisra'el ke-Moše od. V Izraeli již nikdy nepovstal nikdo jako Mojžíš".

čtvrtek, 22 prosinec 2022 10:29

Prof. Dr. Alexander Nesanel Fried zemřel

Vážení přátelé, s hlubokým smutkem Vám oznamujeme, že dne 12. prosince 2022 v ranních hodinách ve věku 97 let v Německu zemřel náš vzácný přítel Prof. Dr. Alexander Nesanel Fried. Zůstávají s námi jeho nenahraditelné vzpomínky a hluboké úvahy o židovském životě a osudu, které proslovil při šabatech a židovských svátcích, kdy mnohokrát navštívil Židovskou liberální unii.

čtvrtek, 01 prosinec 2022 11:57

Chanuka

Vážení a milí přátelé, židovský svátek světel a znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu CHANUKA připadá letos na dny 18. prosince 2022 (Erev) – 26. prosince 2022. Židovská liberální unie v ČR Vás srdečně zve na oslavu svátku CHANUKA v pondělí 19. prosince 2022 od 18 hod. v sále ve 3. patře Maiselovy 18, Praha 1, kde se ten večer sejdeme k zapálení 2 svící na chanukii. Chanukovou oslavou nás provede chazanka ŽLU Hannah Maxová. Během oslavy vystoupí pěvecký sbor ŽLU Rimon. Na závěr setkání pro Vás Restaurace Šalom připraví pohoštění včetně typických chanukových latkes (bramboráky), sufganijot (koblihy) a košer vína. Příspěvek 300 Kč k úhradě nákladů chanukové oslavy bude vybírán při vstupu do sálu (děti do 12 let zdarma).

 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz