Židovská liberální unie

RABÍNSKÝ DOPIS V DOBĚ KORONAVIRU

 

 

Milí přátelé,

v posledních dnech byly životy nás všech ochromeny pandemií koronaviru. Každý z nás, mě nevyjímaje, vnímá napětí a nejistotu pramenící ze současné situace, a proto bych Vám rád řekl, že jsem v duchu s Vámi a Vašimi rodinami a podělil se o několik slov.  

 

V první řadě bych Vás rád poprosil, abyste dbali o své zdraví a zdraví svých bližních a dodržovali všechny instrukce hygieniků a epidemiologů. Velká část z těchto hygienických opatření je v židovské tradici dobře známá z různých epidemií v minulosti a jejich dodržování zachránilo mnoho životů v židovských komunitách. Některá z těchto opatření omezující sociální kontakt se jeví jako odporující samotné naší tradici, která je založena na kontaktu s ostatními prostřednictvím komunitního života, ale důvod těchto omezení je jasný – princip pikuach nefeš, neboli záchrana lidského života, která předchází v podstatě každému jinému náboženskému přikázání. Zodpovědné chování každého z nás má moc zachránit lidské životy a zvrátit vývoj událostí na správnou stranu!

 

Jsou zde nicméně ještě další dvě stejně důležitá opatření – životní optimismus a laskavost k ostatním lidem.

 

K prvnímu opatření biblická kniha Mišlej poznamenává: „Jestliže má člověk úzkost v srdci, ať ji vyžene a promění v radost dobrým slovem.“ (Mišlej 12:25). Talmud nabízí zajímavý výklad tohoto verše – pokud jsme přemoženi starostmi, měli bychom je jak s sdílet s ostatními, což nám pomůže snížit naši úzkost, tak se snažit je z naší mysli vytlačit silou. (Joma 75a) Přestože jsme pandemií zneklidněni a omezeni, neztrácejme optimistického ducha, humor a víru v rychlou účinnost výše zmíněných hygienických opatření.

 

Druhé opatření je ztělesněno v jednom verši biblické knihy Vajikra: „Miluj svého bližního jako sebe sama.“ (Vajikra 19:18). Pandemie koronaviru dává celému světu příležitost sjednotit se, dává všem lidem šanci být laskavými k blízkým i vzdáleným, povzbuzuje nás k tomu, abychom byli lepšími lidmi. Zavolejte rodině a přátelům a dejte jim vědět, že na ně myslíte. Využijte dar internetu k tomu, abyste byli v kontaktu s lidmi, zejména s těmi, kteří jsou sami. Dejte jim vědět, co k nim cítíte. V úzkostných časech jako je tento musíme dávat a cítit o to více.

 

V neposlední řadě bych chtěl vyjádřit hlubokou úctu těm, kteří se zákeřným virem bojují v první linii, všem lékařkám a lékařům, zdravotním sestrám a bratrům, lékárnicím a lékárníkům, ošetřovatelkám a ošetřovatelům, sociálním pracovnicím a pracovníkům, vědeckým pracovnicím a pracovníkům, pokladním, policistkám a policistům, vojačkám a vojákům, hasičkám a hasičům, všem, kteří zajišťují chod služeb, a vůbec všem, kteří pomáhají ostatním v těchto těžkých dnech. Vím, že mnozí příjemci této zprávy spadají do těchto kategorií a chci, abyste věděli, jak moc si vážím všeho, co děláte.

 

Pojďme, milí přátelé, nyní spojit své hlasy a pronést starodávná slova, která se v různých obměnách objevují v židovské modlitbě každý všední den:

 

„Uzdrav nás, Věčný, a budeme uzdraveni,

spas nás a budeme spaseni, neboť Ty jsi naše chlouba.

A přivoď úplné uzdravení na všechny naše rány,

neboť Ty jsi Bůh, vládce, věrný a milosrdný lékař.

Požehnaný jsi Ty, Věčný, jenž uzdravuješ nemocné Svého lidu Izraele

a všech dětí člověka.“


Společně překonáme tyto obtížné dny, které nás učiní lepšími lidmi!


Srdečně Váš, David Maxa, Student Rabbi Abraham Geiger College

Zpět
 
 
Powered by Phoca Gallery
 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz