Židovská liberální unie

OTEVŘENÍ NOVÉ SYNAGOGY

 

 

Ec chajim nás 15. září 2020 všechny pozval na otevření nové synagogy v Praze.

 

Členové a přátelé se shromáždili, aby si před připevněním mezuzy na dveře synagogy naším rabínem Davidem Maxou užili krátký recitál harfenistky Pavly Jahodové-Vondráčkové a její dcery Eliany, která ji doprovodila na flétnu, a poslechli si blahopřejné zdravice několika vzácných hostů včetně Jeho Excelence Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael v České republice, Jeho Excelence Hanse-Petera Hinrichsena, vyslance Spolkové republiky Německo v České republice, Jeho Excelence Dr. Roberta Řeháka, zvláštního zmocněnce pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání z Ministerstva zahraničních věcí České republiky, profesora Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy v Praze, Ing. Mariany Čapkové, zastupitelky Magistrátu hl. m. Prahy, a Dr. Tomášek Krause, tajemníka Federace židovských obcí v České republice. Velké poděkování patří všem našim členům, přátelům a podporovatelům, bez jejichž pomoci by se včerejší otevření nemohlo konat - všem, kteří nás podporují darováním finančního příspěvku či svého času. Jste to vy, kteří tvoříte naši budoucnost! 

 

 

Zpět
 
 
Powered by Phoca Gallery
 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz