Židovská liberální unie
úterý, 06 únor 2024 14:39

Členské příspěvky 2024

Vážení členové a přátelé Židovské liberální unie v ČR, z mnoha krásných společných akcí v roce 2023, ale i z oslavy svátku Tu bišvat v lednu 2024 a z předvčerejšího přivítání Šabatu s milou besedou s krasobruslařskými medailisty v naší tradiční modlitebně Dlouhé 37 vidíme, že ŽLU stále ŽIJE! Obracíme se na Vás proto s prosbou o zaslání příspěvků na rok 2024 na běžný účet ŽLU č. 5957004/2700 vedený v UniCredit Bank ČR. (ze zahraničí IBAN: CZ7827000000000005957004, SWIFT: BACXCZPP). Roční členský příspěvek ŽLU jsme zachovali a činí 500 Kč pro výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty či důchodce. V převodním příkazu, prosíme, uveďte své příjmení (do zprávy pro příjemce), aby Vaše platba mohla být identifikována.

ŽLU sice požádala na rok 2024 o další grant od MŠMT ČR na obnovu židovských tradic a výuku hebrejštiny, ale pokud ŽLU tuto podporu získá, finanční prostředky dojdou na účet ŽLU až někdy ve druhé polovině roku 2024, stejně jako roční dar Židovského muzea v Praze, 23 000 Kč, který však zdaleka nepokrývá ani polovinu ročního inkasa 59 152 Kč za kancelář, učebnu a modlitebnu ŽLU ve Dlouhé 37, tyto prostory se nám podařilo zachovat i pro rok 2024. Mnohé další výdaje, nutné pro běžnou činnost ŽLU, navíc nelze platit z grantových prostředků, ale musí se uhradit ze členských příspěvků, konkrétně jde například o tyto položky: Přesah celkového inkasa ve Dlouhé 37 ve výši téměř 36 152 Kč, doplatek služeb ve Dlouhé 37 za minulý rok 2023 ve výši kolem 5 000 Kč,
poplatky za hosting a doménu webových stránek ŽLU cca 2 000 Kč, poplatky pro O2 za internet přes pevnou linku ve Dlouhé 37 měsíčně 648 Kč, úhradu účetní firmě za finanční a daňovou uzávěrku ŽLU roku 2023 cca 6 000 Kč, roční pojištění svitku Tóry ŽLU cca 3 800 Kč, členský příspěvek Evropské unii progresivního judaismu EUPJ 310 EUR (cca 7 750 Kč) a mnohé jiné drobnější výdaje. Prosíme Vás proto o zaplacení členských příspěvků, které umožní ŽLU překonat finanční problémy začátku roku. Budeme vděčni i našim přátelům za jakékoliv finanční příspěvky.

Děkujeme Vám za pochopení a podporu další činnosti ŽLU. Někteří z Vás svůj příspěvek na rok 2024 už zaslali na účet ŽLU, těm samozřejmě velice děkujeme, že ani nečekali na upozornění.
Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz