ŽLU ... náboženský, kulturní a společenský život

Židovská liberální unie

Vzdělávání - KURZY BIBLICKÉ A MODERNÍ HEBREJŠTINY

ŽLU ... brání židovskou pospolitost

Židovská liberální unie v ČR sdružuje občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu. (více...)

Akce a aktuality

středa, 06 září 2023 12:27

Roš hašana a Jom kipur

Vážení a milí přátelé, blíží se příchod nového židovského roku 5784, který podle občanského kalendáře začne předvečerem v pátek 15. září 2023. Přejeme Vám všem Šana tova 5784! Ksívó vachasimó tauvó! To znamená: Mnoho zdraví a štěstí v novém roce 5784! Kéž by Tě nebeští písaři zapsali do Knihy života, a kéž by Bůh jejich zápis svým jménem a svou pečetí potvrdil! Věříme, že Ti z Vás, kteří nebudou mít možnost zúčastnit se níže uvedených svátečních setkání ŽLU, prožijí Vysoké svátky v blízkých židovských obcích, kde budou jistě vlídně přijati, nebo si tyto svátky připomenou ve svých rodinách či v kruhu dobrých přátel.

středa, 23 srpen 2023 12:34

Memoriál Hany Greenfieldové

Milí přátelé, plavecký oddíl v Kolíně pořádá tuto sobotu 26. srpna 2023 již 6. ročník Memoriálu Hany Greenfieldové. Tato vzpomínková a sportovní akce byla založena ve spolupráci s pamětníky, historiky a sportovci z Čech, Anglie a Izraele. Plave se v Labi se startem z Kmochova ostrova. Závodníci začínají už v 9 hod. Zveme Vás především na část vzpomínkovou od 12 hod. a následně pro plavce z řad veřejnosti na trasu 500 metrů, která začíná ve 13 hod. a účastní se jí pravidelně i plavci ze ŽLU a ze sportovních klubů Hakoach a Hagibor. O životě Hany Greenfieldové, jejím vztahu ke Kolínu a o této plavecké akci se můžete dozvědět z následujícího pořadu kolínského rozhlasu: zde.

Těšíme se na viděnou!
František Fendrych
předseda ŽLU

 

Představenstvo ŽLU v ČR

pondělí, 21 srpen 2023 13:02

Kabalat šabat

Vážení a milí přátelé, Židovská liberální unie v ČR, Vás srdečně zve v pátek 25. srpna 2023 od 18 hod. na PŘIVÍTÁNÍ ŠABATU s kantorkou ŽLU Hannah Maxovou do společenského sálu ve 3. patře Maiselovy 18.

 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz