Vzdělávání - KURZY BIBLICKÉ A MODERNÍ HEBREJŠTINY

ŽLU ... náboženský, kulturní a společenský život

Židovská liberální unie

ŽLU ... brání židovskou pospolitost

Židovská liberální unie v ČR sdružuje občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu. (více...)

Akce a aktuality

pondělí, 09 říjen 2023 12:17

Situace v Izraeli

Milí přátelé, mluvila jsem s Evou Erbenovou z Aškelonu. Ona i její rodina jsou v pořádku. Během dvou hodin bylo prý nad Izraelem až 5 000 raket. Neustále zní sirény. Nikdo s tím podle Evy nepočítal. Modleme se za Izrael.

Jaroslava Hannah Maxová, sobota 7. října 2023

úterý, 26 září 2023 12:43

Sukot

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na setkání ŽLU ke svátku SUKOT které pořádáme v pátek 29. září 2023 v 18 hod. v sále ve 3. patře Maiselovy 18, Praha 1. Svátkem nás provede kantorka ŽLU Hannah Maxová. Vystoupí pěvecký sbor ŽLU Rimon vedený Martou Študentovou

pondělí, 18 září 2023 11:41

Jom kipur

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na setkání ŽLU ke Dni smíření JOM KIPUR. Nejprve jsme zváni ŽO Liberec do její synagogy (Rumjancevova 1362, doprava vlastní) v neděli 24. září 2023 v 18 hod. na předvečer JOM KIPUR. Následně pak v pondělí 25. září 2023 v 18 hod. (!) pořádáme v sále ve 3. patře Maiselovy 18, Praha 1, ukončení půstu JOM KIPUR. Obě tato setkání povede kantorka ŽLU Hannah Maxová. Vystoupí pěvecký sbor ŽLU Rimon vedený Martou Študentovou.

 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz