ŽLU ... brání židovskou pospolitost

Židovská liberální unie

Vzdělávání - KURZY BIBLICKÉ A MODERNÍ HEBREJŠTINY

ŽLU ... náboženský, kulturní a společenský život

Židovská liberální unie v ČR sdružuje občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu. (více...)

Akce a aktuality

středa, 22 únor 2023 05:31

Přehled akcí ŽLU do srpna 2023

  • Kabalat šabat, pátek 24. února, 17 hod., Maiselova 18, 3. patro
  • PURIM, úterý 7. března, 18 hod., Maiselova 18, 3. patro
  • Kabalat šabat, pátek 31. března, 17 hod., Maiselova 18, 3. patro
  • PESACH, 1. seder, středa 5. dubna, 18 hod., Maiselova 18, 3. patro
  • Kabalat šabat, pátek 28. dubna, 18 hod., Dlouhá 37
  • Kabalat šabat a ŠAVUOT, pátek 26. května, 17 hod., Maiselova 18, 3. patro
pondělí, 30 leden 2023 13:15

Oslava Tu bi-švat

Vážení a milí přátelé, na 15. den měsíce švat v tomto židovském roce 5783, v občanském kalendáři to letos bude 6. února 2023, připadá svátek Tu bi-švat. Tu bi-švat je krásný svátek, který neoslavuje žádnou dějinnou událost, je to Nový rok stromů, oslava přírody, oslava věčné symbiózy lidí a stromů. V Izraeli začínají kvést mandlovníky a pomalu začíná jaro. Je zvykem sázet nové stromy. Každý strom má své kořeny, kmen, větve, listy a plody. Tyto části stromu odpovídají i našim osobním vlastnostem. I my máme své kořeny, z nichž čerpáme sílu, i my můžeme růst jako strom do výšky nebo do šířky. Můžeme vyrůstat o samotě nebo uprostřed lesa. Našimi plody jsou naše děti. Na tento svátek je stanoveno jenom málo příkazů a žádné zákazy. Při oslavě svátku se pořádá slavnostní večeře, seder, při níž se jí 15 druhů plodů (např. granátová jablka, datle, fíky, hroznové víno, mandle, ořechy atd.) a pijí se dva druhy vína - bílé a červené.

pátek, 27 leden 2023 12:06

Kabalat šabat a beseda

Vážení a milí přátelé, Židovská liberální unie v ČR, Vás srdečně zve v pátek 27. ledna 2023 od 17 hod. do učebny ve Dlouhé 37 na PŘIVÍTÁNÍ ŠABATU s kantorkou ŽLU Hannah Maxovou, kdy si také připomeneme, že 27. ledna 1945 byl osvobozen koncentrační tábor v Osvětimi. Tento den je mezinárodně vyhlášen za Den památky obětí holocaustu.

čtvrtek, 26 leden 2023 13:09

Přednáška ke svátku Tu bi-švat

Ec chajim nás srdečně zve na tubišvatovou přednášku rabína Meira Azarího PLANTING THE SEEDS BETWEEN ISRAEL AND CZECHIA (Sázení semen vztahů mezi Izraelem a Českem), která se uskuteční v synagoze Ec chajim v Jindřišské 27, Praha 1, v pondělí 16. ledna 2023 od 19 hod. Přednáška bude probíhat v angličtině s konzekutivním tlumočením do češtiny.

úterý, 17 leden 2023 11:31

Rabín David Maxa: prezidentské volby

Jsem přesvědčen o tom, že duchovní by neměl vyzývat k politické podpoře konkrétního kandidáta nebo kandidátky, nýbrž se snažit spojovat lidi odlišných politických názorů. Navzdory tomu nebo spíše právé proto, aniž bych zmiňoval jméno někoho konkrétního, bych nám všem chtěl popřát, aby se nám podařilo zvolit člověka vnitřní integrity, ve kterém se snoubí respekt k demokracii a schopnost inspirovat lidi k empatii a lásce k bližnímu.

V rabínské tradici existuje zajímavá debata o tom, proč se Bůh rozhodl pověřit vyvedením svého lidu z Egypta Mojžíše. Když se zamyslíme nad jeho životním příběhem, nalezneme několik klíčových charakterových vlastností a rozhodnutí, díky kterým byl Mojžíš považován za vhodného člověka k uskutečnění tohoto úkolu a kvůli nimž o něm říkáme: "Lo kam be-Jisra'el ke-Moše od. V Izraeli již nikdy nepovstal nikdo jako Mojžíš".

 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz